Propojujeme aktivní seniory. Přibývá nás každým dnem!

Šťastný neuron - trénujte s námi svůj mozek!

Chcete si více pamatovat, lépe se koncentrovat, rychleji reagovat, jasněji myslet? Vyzkoušejte jednoduchý cvičební program nenáročných, ale promyšlených her, které mají také hravý název: HAPPYneuron (Šťastný neuron). Věnujte své vlastní hlavě alespoň 20 minut denně. Stojí vám za to.

Více informací na www.brainjogging.cz

Vyzkoušejte HAPPYneuron

Hanojské věže

Budete přesunovat kroužky na třech tyčích tak, abyste co nejrychleji dosáhli předem určené cílové pozice a neporušili přitom daná pravidla. Toto cvičení má posílit naši schopnost rešit problémy a vytvářet strategie k dosažení cíle. Člověk si jednotlivé kroky obvykle v duchu promyslí a naplánuje je. Situaci komplikují pravidla hry.
 

Barvy a tvary

Zapamatujte si 6, 8 nebo 10 obrázků a rozeznejte je znovu ve změti jiných, odlišných tvarem či barvou. Toto cvičení trénuje zejména naši vizuální paměť pomocí geometrických tvarů. Vyžaduje nejvyšší koncentraci.
 

Šaráda

Cvičení spočívá v tom, že znovu sestavujete slova rozřezaná na jednotlivé promíchané slabiky. Slova mají stejné téma a dvě nebo tři slabiky. Abychom měli bohatou slovní zásobu a dokázali ji také používat, když je třeba, je nezbytné ji posilovat a udržovat. Tady ji posilujete zábavnou formou a možná si ji i rozšíříte.
 

Složené obrázky

Jde o to, abyste mezi 9 návrhy našli ty 3 obrázky předmětu, geometrických tvaru či améb, z nichž se skládá jeden komplexní složený obrazec. Uvidíte, jak jste schopni rozeznávat jednotlivé obrazce, jsou-li smíchány s jinými. Je to snazší u tvaru, jež mají nějaký smysl, jako předměty nebo geometrické tvary, protože pak je detail důležitější než analýza celého tvaru. Trénována bude i vaše paměť.
 

Na lovu berušek!

Vaším úkolem je kliknout co nejrychleji na berušku, která se objeví na libovolném místě obrazovky. Čím budete rychlejší, tím se vám i zkrátí čas a beruška se bude navíc zmenšovat. Cvičení vyžaduje hbité prsty, pozornost, soustředění a vizuální paměť. Posiluje zejména vaši rychlost reakce, jednu z nejdůležitějších schopností pro bezpečný život.
 


Pro koho je cvičení mozku nejvhodnější?

Odpovídá Dr. Yaakov Stern, vedoucí oddělení kognitivní neurologie Kolumbijské univerzity v USA: Nabídka je zaměřena na starší lidi hlavně proto, že ocvičení mozku nejvíce potřebují - z důvodu přirozeného úbytku schopností v souvislosti s věkem. Mozek nemá žádné pevné hranice svých možností a cokoli trénujete, to také zlepšíte. Čím se liší třeba piloti Formule 1 od běžných řidičů? V podstatě hlavně vynikajícími kognitivními schopnostmi, jako je pozornost, rychlost reakce nebo rychlost rozhodování. A to je právě to, co můžete pomocí tréninku mozku rozvíjet. Čili trénink mozku je vhodný pro každého bez ohledu na věk, věk nehraje roli, trénovat se dá v zásadě každý mozek. Přínos tréninku je obvykle nejvíce viditelný právě u starších lidí.

Co je podstatou programu?

Program je založen na tréninku tzv. kognitivních funkcí. Což jsou - stručně řečeno - funkce našeho mozku nezbytné k vykonání jakéhokoli úkolu, jednoduchého i složitého - je to například paměť, koncentrace, pozornost, řečové funkce, rychlost myšlení a porozumění informacím… Patří k nim všechny myšlenkové procesy, které nám umožňují rozpoznávat, pamatovat si, učit se a přizpůsobovat se neustále se měnícím podmínkám prostředí.

Pravidelný trénink s HAPPYneuron vám tedy především umožní

 • lépe obstát v práci v soutěži s mladšími
 • udržet si ve stáří větší samostatnost a lepší duševní zdraví
 • účinně se bránit Alzheimerově chorobě
 • bezpečněji jezdit autem i ve vyšším věku
Takto o výhodách tréninku mozku prostřednictvím her mluvili v Českém rozhlase

Partneři senzačních seniorů

Hlavní partner projektu

Sponzoři a partneři projektu

 • MPSV
 • magistrat hl.m. Praha
 • Národní muzeum
 • Ministerstvo kultury
 • Vojenský historický ústav
 • Svaz měst a obcí České republiky
 • Dr. Max
 • Sprinx Systems, a.s.
 • Expobank
 • CSOB
 • Sodexo plníme přání seniorům
 • Sanofi
 • Globus
 • knihy dobrovsky
 • smart point
 • Mladá fronta
 • medesa
 • babičkářství
 • Bluetools
 • koncertní klub
 • Newton Technologies

Mediální partneři