4. ročník turnaje v pétanque „5P“

o Putovní Pohár Pepy Procházky v Pétanque

Přijďte si zahrát pétanque o Putovní Pohár Pepy Procházky. Turnaj je hraný kovovými koulemi a je vypsán pro max. 16 tříčlenných družstev. Každé družstvo může mít na soupisce 3–4 hráče, kteří se mohou pro jednotlivá utkání měnit, nikoliv však v průběhu utkání. Soutěže se mohou zúčastnit hráči/hráčky narození/é v roce 1958 a dříve. Hraje se švýcarským systémem na 3 kola, utkání se hrají do 11 bodů bez
časového limitu. Turnaj je otevřen i začátečníkům.

Datum: neděle 3. 6. 2018
Místo: prostor za Letohrádkem Kinských – Kinského zahrada 98, Praha 5
Prezence: od 10:15 h do 11:45 h
Předpokládaný začátek turnaje: 11:00 h
Předpokládaný konec turnaje: 14:30 h
Ředitelka turnaje: Maja Mamajová, koordinátorka aktivit AkSenu
Vedoucí turnaje a odborný garant: Josef Procházka, KS Řepy
Hlavní rozhodčí: Jiří Smělý
Startovné: 30,- Kč/os

Vítězné družstvo získá putovní pohár a věcnou cenu, družstva na 2. a 3. místě
obdrží věcnou cenu.

Přihlášku si můžete stáhnout zde.
Uzávěrka přihlášek: pátek 1. 6. 2018

Všem hráčům a hráčkám (kromě začátečníků) doporučujeme vzít si sebou sadu
kovových koulí.

Přihlášky zasílejte na: azagorova@aksen.org
Dotazy u: Maja Mamajová, 607 939 326 nebo Alena Zagorová, 728 040 698

Poznámky:
- Základní občerstvení zajistí AkSen
- Součástí turnaje bude prohlídka expozice Národopisného muzea.
 
Redakce SenSen (LN),
03.06.2018