Komentovaná prohlídka Bílinské kyselky

Nabídka bezplatné exkurze

Eurocentrum Ústí nad Labem zve na komentované prohlídky v objektu Bílinské kyselky. Cílem Eurocenter po celé repubice je informovat veřejnost o nejrůznějších aktivitách spojených se strukturálními fondy a EU, pořádá zdarma semináře na nejrůznější témata, přednášky pro děti i dospělé, účastní se veletrhů, výstav, kulturních akcí aj.  Témata bezplatných přednášek naleznete zde.
 
Eurocentra pořádájí ale také výlety po projektech, které byly financované z evropských fondů, například do objektu Bílinské kyselky. Co je potřeba? Stačí dát dokromady skupinu 10 - 15 lidí a zajistit si dopravu na místo. Prohlídku uhradí Eurocentrum Ústí nad Labem. 
 
V případě zájmu o exkurzi kontaktujte:

Ing. Lucie Kohoutková
Koordinátorka informačních aktivit o ESI fondech | Eurocentrum Ústí nad Labem
Odbor publicity EU
Oddělení Eurocenter a Eurofonu
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 
Velká Hradební 3118/48
(budova krajského úřadu Ústeckého kraje)
400 01 Ústí nad Labem
mobil: +420 733 787 797
e-mail: lucie.kohoutkova@mmr.cz
www.eurocentra.cz/usti
www.mmr.cz
www.dotaceEU.cz
Redakce SenSen (LN),
18.05.2018