Login

Fb

Slavnostní koncert ke 100. výročí republiky "Kde domov můj?"

Poslední možnost objednat vstupenky do Divadla Gong.

Hrát bude Klárovo smyčcové kvarteto z Národního divadla a spolu s klavíristkou Státní opery - Šárkou Csölle Knížetovou vytvoří originální kvintet. Ze sólistů pak uslyšíte tenoristu Jaroslava Kovacze ze Severočeského divadla a držitelku Ceny Thálie v oboru opera Annu Klamo.

Pozvaný je i dětský sbor, je na co se těšit. Písně, árie, dueta a další skladby z per českých velikánů /Slovanské tance, Libuše, Prodaná nevěsta, Humoreska, Rose Marie, Perly panny Serafínky, Noc na Karlštejně...a mnoho dalších...zazní v tento nedělní podvečer.
 
Pro kluby seniorů, spolky a podobné organizace je i letos připravena bonusovou služba hromadného dodání vstupenek na domluvené místo. I letos se cena vstupného pro seniory, osoby zdravotně postižené, děti i studenty snižuje o celých 50%. 
 
Plné vstupné je 320,- Kč, snížené 160,- Kč. Hromadné vstupenky /od 5-ti ks/ objednávejte na  koncertgong18@email.cz nebo na tel.: 603 165 028 /A. Klamo/, a to do 31. 10. 2018. Samozřejmě, zakoupit si je můžete i přímo na pokladně Divadla Gong.

Adresa divadla: Sokolovská 191, Praha 9
Spojení: metro B - stanice Českomoravská, tramvaj č. 14 a 16 - stanice Divadlo Gong

POKLADNA DIVADLA GONG
po–pá 14–18 a vždy 1 hodinu před představením (při programu do 20 hodin)
Telefon: 266 311 629
Redakce SenSen (LN),
10/29/2018