Login

Fb

Hledáme kluby pro pokračování projektu Médiím na kloub

Seminář o (ne)bezpečném internetu se může konat právě u vás.

Na rok 2020 přichystal SenSen ve spolupráci s Mgr. Davidem Kudrnou z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost pokračování vzdělávacího projektu Médiím na kloub. Cílem je uspořádat 12 seminářů o bezpečném pohybu na internetu za 12 měsíců. Chcete, aby se "Digitální tělocvična" konala u vás? Právě vybíráme seniorské kluby pro první semestr. Podrobnosti jak se přihlásit najdete níže. 

Co nabízíme?

Interaktivní seminář s názvem „Digitální tělocvična“ uvede účastníky svěží a hravou formou do problematiky (ne)bezpečného internetu. Společně a prakticky si budeme ukazovat různé nástrahy, které nás na internetu mohou potkat a učit se jim předcházet. Ukážeme si například, jak si nastavit silné heslo, poznat nebezpečný odkaz nebo rozpoznat klasické finty útočníků. Vše si natrénujeme a útočnici budou na ručník!

Délka semináře je 2 hodiny. Skládá se z pěti dílčích okruhů: 
-          Hesla, přihlašování
-          E-maily
-          Nebezpečné odkazy & weby
-          Klasické útoky (Phishing, ransomware, RAT) 
-          (Podvodné) aplikace

(Ne)bezpečným internetem provází lektor Mgr. David Kudrna z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. 

Jak se přihlásit?

Právě hledáme seniorské kluby pro období leden - červen 2020.

1. Vyberte si v tomto období 2 - 3 termíny, kdy byste chtěli seminář ve vašem klubu uspořádat.
2. Napište nám termíny spolu s informacemi o vašem klubu (název, místo, předpokládaný počet účastníků semináře) do 3. prosince na marie.knotkova@bariery.cz.
3. Podle vašeho zájmu a navržených termínů sestavíme plán seminářů a jeden z termínů vám potvrdíme. 

V rámci projektu Médiím na kloub jsme pro vás připravili volně dostupné vzdělávací materiály a videa. Najdete je zde. 
Redakce SenSen (LN),
11/12/2019