Login

Fb

Hoďte stáří za hlavu 2.0

Zveme na workshop tvůrčího psaní a práce s webem.

Pořádáte zajímavou akci, nebo jste navštívili místo, které stojí za to vidět? Děláte něco, na co jste opravdu pyšní? Pochlubte se a inspirujte ostatní. V projektu Senzačních seniorů „Hoďte stáří za hlavu 2.0“ vás ve dvou navazujících workshopech s odborníky naučíme prezentovat vaše počiny a práci široké veřejnosti – na internetu, sociálních sítích i v tradičních médiích.

Tisíce seniorů zapojených do projektu SenSen podniká ročně nespočet zajímavých akcí pro své vrstevníky i širokou veřejnost. Jako dobrovolníci pomáhají organizovat sportovní i kulturní akce v místě svého bydliště, spolupracují se školami všech stupňů na výchově dětí, pomáhají potřebným. Proto SenSen s podporou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR připravil projekt „Hoďte stáří za hlavu 2.0“, jehož cílem je pomoci seniorům, aby o jejich počinech a úspěších bylo ještě více slyšet. A nabídnout jim rovnou pro jejich prezentaci i prostor – komunitní web www.sensen.cz, kde mohou svoje články i pozvánky na zajímavé akce snadno sdílet.

Program setkání

Tvůrčí psaní v praktickém životě: Workshop s profesionálním lektorem MgA. René Nekudou má za cíl účastníky seznámit s hlavními zásadami psaní článků, resp. zpráv. Senioři se na nich dozvědí například o systému obrácené pyramidy, jak má vypadat titulek a perex, či o tom, že by měla každá zpráva, kterou píší, obsahovat odpovědi na základní otázky Kdo? Kde? Kdy? Proč? Co?

Publikování na webu a Facebooku: Workshop s IT odborníkem a spolutvůrcem komunitního webu Senzačních seniorů Jiřím Jingrem má za cíl seniory seznámit s možnostmi zveřejňování obsahu na internetu (zejména na webu www.sensen.cz a na sociální síti Facebook). Jeho součástí budou praktické ukázky, při kterých se senioři naučí vkládat články a fotografie o své činnosti na web nebo vytvořit příspěvek na Facebooku. Nedílnou součástí workshopu bude poučení o zásadách bezpečného pohybu na internetu, včetně sociálních sítí.
Každý workshop bude trvat cca 1,5 hodiny. Mezi lekcemi bude prostor na diskuzi a konzultaci nabytých poznatků, řešení individuálních potřeb účastníků, výměnu zkušeností, občerstvení.
 
Kdy a kde?
Workshopy se uskuteční v klubech SenSen v Mostě, Bučovicích, Zlíně a v Praze. Pražský workshop pořádáme pro seniory z Kamenice a volná místa nabízíme zástupcům klubů SenSen z celé ČR.
Termín pražského workshopu je 26. října 2020. Čas zájemcům uřesníme. 

 
Redakce SenSen (LN),
6/4/2020