ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Donovalská zahradní slavnost

Celou událostí bude doprovázet Alexander Hemala.

Vážení příznivci Domova pro seniory Chodov,

se jedná o soutěž mezigenerační a směřující k celé místní komunitě.

Prosím, svoji účast potvrďte na email pavla.masopustova@seniordomov.cz
 

ředitelka

 

Domov pro seniory Chodov

Donovalská 2222/31, 149 00  Praha 4

Barbora Kočová,
29.08.2022