ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Grantová výzva pro kluby Senzačních Seniorů - uzávěrka žádostí 29. února!

Žádat lze o příspěvek na zdravotně-preventivní akce.

Projekt SenSen (Senzační Senioři) Nadace Charty 77 vyhlašuje grantovou výzvu pro seniorské kluby a organizace. Žádat lze o příspěvek na zdravotně-preventivní akce. Termín doručení žádostí nadaci je 29. února 2022. 

Komu je výzva určena?
Výzva je určena všem seniorským klubům a organizacím, které se hlásí k platformě Senzačních Seniorů (SenSen), a které chtějí pro své členy uspořádat zdravotně-preventivní program (přednášku, osvětovou akci apod.).

Na co přispíváme?
Až do celkové výše 7 tisíc korun přispějeme na odměnu lektora, pronájem prostor a další náklady spojené s uspořádáním zdravotně-preventivní akce, kterou seniorský klub / organizace uspořádá pro své členy a případně i širší veřejnost ve své obci / městě.

Jak žádat?
Žádosti přijímáme na k tomu určeném formuláři (ke stažení zde). Formulář můžete vyplnit rovnou v počítači, nebo si ho vytisknout. 
Vyplněnou žádost spolu s povinnými přílohami zasílejte poštou na adresu Nadace Charty 77 / SenSen, Melantrichova 504/5, Praha 1, nebo elektronicky na e-mail lucie.nekvasilova@bariery.cz.

Kdo a kdy o žádosti rozhodne?
O žádostech rozhoduje Nadace Charty 77. S vybranými žadateli uzavře darovací smlouvy, na jejichž základě dojde k vyplacení příspěvku. Přihlášky do grantové výzvy jsou přijímány a vyhodnocovány průběžně až do ukončení výzvy 29. 2. 2024. 

Vyúčtování
Podpoření žadatelé se zavazují do 30 dnů od konání podpořené akce zaslat Nadaci vyúčtování získaných prostředků.
Redakce SenSen (LN),
01.02.2024