Propojujeme aktivní seniory. Přibývá nás každým dnem!

Akademie třetího věku

Prachatice
Akademie třetího věku, kterou pořádala Seniorská občanská společnost Prachatice, proběhla v letošním roce v příjemných prostorách Radničního sálu.
  
 Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost. Jan Amos Komenský
Akademie třetího věku, kterou pořádala Seniorská občanská společnost Prachatice, z.s., za odborné pomoci Městské Knihovny Prachatice, proběhla v letošním roce v příjemných prostorách Radničního sálu. Senioři mají obrovský zájem o vzdělávání touto formou, a to se odrazilo v hojné účasti posluchačů na tematických přednáškách. Mgr. Pavel Fencl pohovořil o  historii silniční dopravy na Prachaticku. Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. přiblížila účastníkům historický vývoj v oblasti Šumavy. PhDr. Jordán Hanuš se zabýval muzikanty a cirkusy v Pošumaví a v Prachaticích. Prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc. vyzdvihla význam Anežky Přemyslovny, která byla výraznou osobností v řeholním světě. Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. ukázal Zikmunda Lucemburského jako skvělého vládce a moudrého muže. Mgr. Vladimíra Fridrichová Kunešová přiblížila posluchačům význam křížových cest.
Závěrem Akademie 3. věku bylo uděleno 73 certifikátů účastníkům ročníku 2017, což dokazuje, že je stále zájem o nové informace z oblasti vlastivědy, historie, ekologie, tak i ze společenského dění v regionu.
Akademie 3. věku byla v tomto roce obohacena o badatelské cesty. Velmi podnětné byly návštěvy hradu Zvíkova, zámku Orlík nad Vltavou a Anežského kláštera v Praze. Ani regionální badatelské průzkumu terénu spojené s pochopením drobné sakrální architektury zapadly do nového konceptu. Mgr. Vladimíra Fridrichová Kunešová provedla studenty akademie po církevních památkách v historickém jádru Prachatic a po Svatopetrské stezce směrem ke hřbitovu a Starým Prachaticím.
Budeme připravovat další ročník těchto vzdělávacích akcí s terénním bádáním, protože jsou, od účastníků – posluchačů – terénních badatelů, velmi žádané.
Seniorská občanská společnost také aktivně zapojuje seniory do výuky jazyků, a to angličtiny a němčiny. Je to pro ně úžasná pomoc při návštěvách v zahraniční, kde se zdatně dorozumí a nepotřebují tlumočníka.
Chtěla bych touto cestou poděkovat za finanční podporu MĚSTU PRACHATICE, které nám poskytlo grant na CELOŽIVOTNÍ UČENÍ SENIORŮ. Tuto podporu MĚSTA PRACHATICE senioři velmi oceňují a příležitost k rozšiřování vědomostních obzorů využívají.
 
Za Seniorskou občanskou společnost Prachatice, z.s.
RNDr. Jana Krejsová

Komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář


Vkládat komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Přihlásit se můžete zde.

Partneři senzačních seniorů

Hlavní partner projektu

Sponzoři a partneři projektu

 • MPSV
 • magistrat hl.m. Praha
 • Národní muzeum
 • Ministerstvo kultury
 • Vojenský historický ústav
 • Svaz měst a obcí České republiky
 • Dr. Max
 • Sprinx Systems, a.s.
 • Expobank
 • CSOB
 • Sodexo plníme přání seniorům
 • Sanofi
 • Globus
 • knihy dobrovsky
 • smart point
 • Mladá fronta
 • medesa
 • babičkářství
 • Dobrý den Pelhřimov
 • Bluetools
 • koncertní klub
 • Newton Technologies

Mediální partneři