Poradní sbor zdravotně postižených se starostou

Novinky z Prachatic

Poradní orgán vedení města v problematice osob se zdravotním postižením a seniorů je mnoho let Poradní sbor zdravotně postižených a seniorů, který se pravidelně schází na prachatické radnici. Ten dubnový vyšel na 30. 4. 2018, a přestože bylo před jedním z nejkrásnějších svátků 1. májem, sešli se téměř všichni zástupci seniorských organizací a zástupci osob se zdravotním postižením.

Starosta města v úvodu, tak jak je zvykem, informoval o nejaktuálnějších tématech jako je rekonstrukce bazénu, nová podoba Radničního listu či webové stránky města, které získaly ocenění v Jihočeském kraji.

P1260350.jpg

Zástupci organizací připomínkovali např. Pivovarský pramen, že teče pomalu (slabý proud) a tak byl k dovysvětleni přizván Zdeněk Rubeš z odboru komunálních služeb a dopravy, nebo dotaz padl na organizaci Slavností Zlaté stezky ohledně historické části a i zde bylo odpovězeno, že historický průvod půjde městem, přes celé náměstí a ostatní se odehraje v Parkánu, náměstí tak jak se stává tradicí bude v modernějším duchu. Diskutovalo se i o obsahu Radničního listu, někteří by preferovali inzeráty, či místa pro podnikatele, jiní jsou pro zachování struktury, tak jak je. Ti přítomní zástupci organizací, nebo fyzické osoby na poradním sboru, kteří byli oceněni grantem města, poděkovali a zvou nejen vedení města na pořádané akce, ale i širokou veřejnost. Diskutovalo se také nad tématy – výstupy Fóra Zdravého města Prachatice, kde uspělo mnoho podnětů ze sociálně zdravotní oblasti, jako byl podnět na úpravu prostoru „tankovky“ s instalací fitprvků, pro zvýšení tělesné kondice, nebo podpora vzniku Komunitního centra na Zlaté stezce 145, či zaměření politiky města na rodiny s dětmi. Každého pak zajímá, jak se vedení postaví k podnětu snížení nájemného pro kulturní a společenské akce v Národním domě. Velkým tématem byla i bezpečnost, nejen seniorů a osob se zdravotním postižením, ale i dětí, především se mluvilo o lokalitách ve Vodňanské ulici, Národní a na Zlaté stezce – příjezdu rodičů s dětmi s auty před školu a nebezpečné vycházení. „Řešením asi nebude více strážníků, ale zaměření kontrol na nebezpečné lokality“, uvedl starosta Padl dotaz. Mluvilo se zda nainstalovat např. na “tankovku“ odpadkové koše a došlo se k závěru, že daleko přirozenější je, že co do lesa nesu, to z lesa odnesu a i jinde v jiných městech, státech se koše do lesů nedávají. Řešil se ale i zoufalý stav zeleně v areálu DPS Skalka, kde bydlící lidé jej nemohou, nebo jen částečně mohou využívat. Dojde k nápravě. Podněty, které vzejdou na poradním sboru, jsou následně předávány vedoucím odborů, či společnostem k řešení.

P1260352.jpg

Velkou pochvalu od přítomných několikrát dostal areál lesních her!

Z pozvánek vybíráme například akce, které si na našem webu nebo webech jednotlivých organizací najděte i s datumem: Senioři ČR, Prachatice – Zdravá snídaně na náměstí, Seniorské sportovní hry, Prachatická buchta, organizace diabetiků informovala o rekondičním pobytu v Bechyni, Svaz postižených civilizačními chorobami nabízí rehabilitační plavání v německých lázních, společnost KreBul –besedu s publicistou panem Mottlem, konferenci k Pochodu smrti, či výstavu prací seniorů z výtvarného oboru Akademie III. věku z Písku, Klub zdravotně postižených pořádá brigádu v mezigenerační zahradě, SeniorPoint Prachatice – cestujeme na zámek Kratochvíle s květinami, STROOM – jarní slevy v krámku U Strooomu, či plavání, spartakiáda, baráčníci – červnové sezení na rychtě, Klub vojenských důchodců, oslavy, kongresmanský večer a další akce a aktivity o kterých vás budeme podrobně informovat.

Hanka RH+
Redakce SenSen (LN),
14.05.2018