ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Přednáškou s koučkou v Lounech

Katarína Emma Schapiro

Dne 9.2.2018 navštívila náš klub paní Kateřina Schapiro na besedu, kterou zajistil SenSen projekt Nadace Charty z  Prahy. 

Přednášky se zúčastnilo cca 60 seniorů a z toho i někteří nečleni - senioři našeho města. Přednáška byla zajímavá a poutavá, pro toho, kdo chtěl naslouchat. Byla o pohledu na život z trochu jiné strany úhlu než jsme zvyklí. Svým vystoupením paní Schapiro vybudila mnohé seniory k diskuzi, něco o sobě říci. To totiž naše starší generace často neuměla a nechtěla.  Raději si navenek namlouvali, jak je vše v pořádku a změnu, ať dělají ti druzí. Já budu v ústraní sledovat a kritizovat.  

Ani dnes si mnozí nepřipustí, že oni svým přístupem mohou mnoho změnit, ale k tomu je třeba něco udělat a vyjít z ulity. Názor kladný na přednášku mají ti, kteří žijí skutečně svůj život i přes některé životní těžkosti a problémy. Záporný názor mají senioři, kteří svůj život již odpískali a staví se do role, už jsme dost toho udělali, ať dělají druzí a my budeme kritizovat, přežívat a čekat. Třetí skupina některé body kritizovala s mnohými se ztotožnila velice opatrně a určitě doma nebo později si přehodnotila na základě besedy svůj dosavadní život. 

Beseda byla určitě přínosem a měla by být i pro generace mladší, aby si každý uvědomil, že je v jeho rukách změna,ale bohužel je to běh na dlouhou trať.  Není to jen můj názor, ale shrnutím názorů účastníků přednášky.

Dovolím si nabídnout  přednášku se seminářem o tvůrčím psaní na PC a využitím jeho výhod dne 5.3.2018 v Lounech.

 

Wilma Svobodová Louny  

Redakce SenSen (KS),
Nadace Charty 77,
15.02.2018