Login

Fb

Veřejný vánoční turnaj ve stolním tenise seniorů

Ping pong zdokonaluje všechny lidské smysly.

Kroužek stolního tenisu Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady, jehož převážná většina hrajících  pochází z řad  členské základny  Svazu postižených civilizačními chorobami Poděbrady, uspořádala 13.12.2018  vánoční turnaj.
 
Vedoucí kroužku  Mgr. Marta Váňová byla u zrodu tohoto kroužku a tak je samozřejmé, že bude pokračovat v odkazu první vedoucí  Mirky Janečkové. Senioři se  mají hýbat, přemýšlet u toho a hrát, pokud je to baví a tělo slouží. Turnaj zorganizoval Dům dětí a mládeže Symfonie spolu s vedoucí kroužku Martou Váňovou, členkou SPCCH Poděbrady. Hlavním rozhodčím byl pan Jan Chlad z oddílu ACS Přední Lhota.

Slavnostní zahájení provedl pan  Ladislav Vomáčko, předseda SPCCH Poděbrady. O popularitě seniorského pingpongového kroužku svědčí i návštěva radního Paed Dr. Miroslava Káninského  s Mgr .Miroslavem Schullerem z MěÚ Poděbrady. Na turnaj se přihlásilo 14 hrajících. 

V kategorii jednotlivců se na 1.místě umístil Václav Zítko, 2.místo získala Dana Veselá a 3. místo obsadil Jiří Merta.
Během celého turnaje vládla příjemná sportovní atmosféra doplněná hodnotnými výkony všech soutěžících. Ceny a diplomy pro finalisty zajistily společně SPCCH Poděbrady a DDM Symfonie Poděbrady. O bohaté občerstvení se postaraly všechny členky kroužku.
Po soutěžní části  turnaje si hráči zahráli čtyřhru pro zdokonalení všech svých lidských smyslů. Z toho vyplývá, že ping pong je zdravý sport.
 
Zapsala
Jana Pospíšilová, 15.12.2018
 
Redakce SenSen (LN),
12/21/2018