ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Informační linky ke COVID-19 mohou použít i neslyšící

Díky online přepisu hovoru.

Službu online doslovného přepisu ke speciálním telefonickým informačním linkám k onemocnění COVID-19 nabízí již řada krajských hygienických stanic, zdravotních pojišťoven, krajských úřadů, Ministerstvo zdravotnictví, Státní zdravotní ústav, Úřad práce. Zjišťuje ji sociální podnik Transkript online a je určena lidem neslyšícím, nedoslýchavým, nebo také těm, kteří preferují psanou formu projevu. Nejčastěji ji využívají klienti Úřadu práce.
 
„Vzhledem k objemu poskytovaných informací velice vítáme a oceňujeme zvláště zpřístupnění Call centra Úřadu práce ČR pomocí online simultánního přepisu řeči operátorů. Odborní pracovníci této linky ochotně a prakticky poradí v otázkách zaměstnanosti, státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dalších forem pomoci pro osoby se zdravotním postižením. Aktuální informace zde získají také ti, kteří hledají pomoc poskytovatelů sociálních služeb, a to i v roli pečujících osob. Na požádání vyhledají operátoři volajícímu klientovi spojení na krajskou pobočku či kontaktní pracoviště Úřadu práce příslušné k místu jeho bydliště,“ uvedl Zdeněk Bumbálek, zakladatel společnosti Transkript online.
 
Z hlediska technického zajištění funguje služba jako online konference tří stran: Volající klient se prostřednictvím webu instituce nebo pomocí mobilního zařízení zvukově a textově spojí s profesionálním rychlopísařem. Ten okamžitě zapisuje na klávesnici doslovně řeč druhé strany hovoru a klient ji sleduje na displeji tabletu, chytrého telefonu či notebooku. Může bezprostředně reagovat, ptát se a odpovídat, takže jde o autentickou a plnohodnotnou interakci mezi uživatelem služby a volanou osobou, v tomto případě operátorem infolinky.

Následující přehled uvádí všechny úřady a organizace, pro které Transkript online (převážně nevidomí přepisovatelé) zajišťuje online přepis mluvené řeči. Nejen těch, které tuto službu zavedly až v souvislosti s koronavirovou pandemií. 
 
Informační linky k onemocnění COVID-19
 
Hlavní web o koronaviru Ministerstva zdravotnictví - https://koronavirus.mzcr.cz/
Linka pomoci seniorům a potřebným - http://www.praha.eu/
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje - https://www.khsplzen.cz
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje - https://www.khsbrno.cz
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje - https://www.khscb.cz/
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje - https://www.khslbc.cz/
Krajská hygienická stanice v Pardubického kraje - https://www.khspce.cz/
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje - https://www.khshk.cz/
Jihočeský kraj - infolinky k onemocnění COVID-19 - https://covid.kraj-jihocesky.cz/
Olomoucký kraj - infolinky k onemocnění COVID-19 - https://www.krajpomaha.cz/
Moravskoslezský kraj - infolinka pomoci seniorům - https://koronavirus.msk.cz/
 
Úřady
 
Úřad práce ČR - call centrum - https://www.uradprace.cz/
Úřad MČ Praha 2 - http://www.praha2.cz/
Úřad MČ Praha 3 - https://www.praha3.cz/
Úřad MČ Praha 11 - https://www.praha11.cz/
Úřad MČ Praha 12 - https://www.praha12.cz/
Úřad MČ Praha 20 - https://www.pocernice.cz/
Městský úřad Tábor - https://www.taborcz.eu/
Krajský úřad Středočeského kraje - https://www.kr-stredocesky.cz/
Krajský úřad Královéhradeckého kraje - http://www.kr-kralovehradecky.cz
Krajský úřad Plzeňského kraje - https://www.plzensky-kraj.cz/
Krajský úřad Pardubického kraje - https://www.pardubickykraj.cz/
Krajský úřad Jihomoravského kraje - https://www.kr-jihomoravsky.cz/
 
Pojišťovny
 
Vojenská zdravotní pojišťovna (VOZP) -  https://www.vozp.cz/
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) - https://www.cpzp.cz/
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZPMV ČR) - https://www.zpmvcr.cz/
RBP, zdravotní pojišťovna - https://www.rbp213.cz/
ZP Škoda - https://www.zpskoda.cz/
 
Firmy
 
ČSOB - https://www.csob.cz/
T-Mobile - https://www.t-mobile.cz/
Innogy - https://www.innogy.cz/
Redakce SenSen (LN),
03.05.2020