ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

V Teplicích Dopis vnoučeti nastartoval mezigenerační spolupráci

Osm měsíců po setkání očima Heleny Voctářové, vedoucí klubu seniorů Zvonkohra v Teplicích.

Na začátku roku 2020 se v Teplicích uskutečnila jedna z mezigeneračních besed v rámci projektu Dopis vnoučeti. Setkání s odstupem času zhodnotila Helena Voctářová, vedoucí klubu seniorů Zvonkohra v Teplicích:

Setkání nás pěkně načechralo. Pro nás seniory to byl emocionální a velmi příjemný zážitek. Určitě se zase sejdeme. Studenti nás pozvali na kuželky, tak už abychom začali trénovat. Možná vzniknou nová přátelství... Proč ne? V každém případě je to začátek vzájemného poznávání. Nejvíce mě zaujala vzájemná blízkost, hleděli jsme si při povídání do očí. Mladí jsou jiní než my před šedesáti lety, protože doba je jiná, drsnější. Ale jsou bezprostřední, otevření a mají zájem naučit se vnímat a rozlišovat, co je v životě důležité. Poznají a ocení, když k nim budeme upřímní a čestní.
 
Povídali jsme si také o jejich vlastních vztazích s babičkou a dědou. Ale na to, abychom byli velmi otevření, ještě neuzrála správná chvíle. Ubezpečila jsem juniory, že nejvzácnější, co nám, seniorům, mohou dát, je jejich pozornost a čas. Pokud díky besedě studenti navštívili babičku nebo zavolali svému dědovi, měla bych velkou radost, protože toho jsem si přála dosáhnout.
 
Domluvili jsme se, že dvakrát ročně spolu něco připravíme. Možná pojedeme na výlet vláčkem na místo, kde se dozvíme o historii a plánech na záchranu některé historické trati v rámci regionu. Docela určitě mlaďochy pozveme na VII. ročník plavecké seniorské soutěže Přeplavme svůj La Manche. Ta je tradičně v únoru a klub Zvonkohra patří do skupiny nejúspěšnějších týmů v republice. Letos s námi plavaly studentky Gymnázia Teplice a setkaly se s přemožitelkou Gibraltaru Lucií Leišovou. Můžeme juniory pozvat k malování na hedvábí či jiné kreativní činnosti, to umíme dobře. Nebo mohou pozvat oni nás.

Voctarova_bazen.jpg
 
Další formou bližšího poznávání dvou generací je skvělá spolupráce seniorů s Gymnáziem Teplice. V roce 2019 jsme společně založili Akademii zájmového studia. Cílem je hledání vztahů a společných zájmů mezi žáky, učiteli a veřejností středního i zralého věku. Pořádáme vzdělávací besedy, přednášky, semináře, výstavy a koncerty. A také poznávací happeningy, výlety a vycházky. První cyklus proběhl na podzim v roce 2019, druhý narušila opatření v souvislosti s covidem -19.
Obě generace se poznávají rovněž s pomocí Tabletů od srdce. To je poetický název dárku, který pro nás připravil SenSen - Senzační Senioři. Převzali jsme celkem 10 kusů a zdá se nám, že možnosti komunikace a vzdělávání jsou netušené a převeliké. Díky porozumění a vstřícnosti Zdeňka Bergmana ředitele Gymnázia Teplice nás studenti učí zacházet s tabletem. Nejdříve jsme sestavili plán, co chceme znát a jakého cíle chceme dosáhnout. Absolvovali jsme první hodiny výuky a musím říct, že studenti jsou opravdu skvělí, ochotní a trpěliví. Nyní máme kvůli covidu-19 nucenou pauzu, ale až krize pomine, bude kurz pokračovat.
Redakce SenSen (LN),
14.12.2020