ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Medailonky laureátů Ceny Senior roku 2021

Kdo získal letos ocenění a proč.

ZLATÁ SÍŇ SENSENU 

Jiří Suchý 

Herec, režisér, hudebník, dramatik, spisovatel, textař, výtvarník, sběratel a především spoluzakladatel legendárního divadla Semafor Jiří Suchý oslavil 1. října 90. narozeniny. Přesto je stále neuvěřitelně aktivní, nezahálel ani v době covidové pandemie, kdy byla divadla zavřená. Točil dokumentární film o armádě “Pochodem vchod aneb Zastavit stát” a rozjel i internetovou TV Semafor - PRAMÍNEK HLASŮ ze Semaforu. V září otevřel v Olomouci svoji výstavu nazvanou “Devadesátka! No a co?”.  

Kategorie SENIOR/KA ROKU 2021 

1. místo Vilemína Svobodová, 1948, Louny 

Paní Vilma pracuje se seniory už víc jak 20 let. V Lounech založila a vede klub Pomoc bližnímu. Její aktivity sahají ale daleko za hranice města. Je to bojovnice za práva seniorů a postižených v tom nejširším slova smyslu. Úspěšně připomínkuje i zákony týkající se sociální problematiky. S klubem Pomoc bližnímu buduje přeshraniční spolupráci. Propojuje generace, když děti a širokou veřejnost seznamuje s tradicemi, nebo pořádá a oslavuje Den seniorů s bohatým programem pro všechny. Letité zkušenosti s prací pro seniory a handicapované si navíc nenechává pro sebe, ale předává je dál při proškolování pracovníků v přímé sociální péči. 

2. místo Miloslav Škarda, 1938, Praha 

Pan Miloslav působí jako tlumočník českého znakového jazyka. A přestože v prosinci oslaví 83. narozeniny, stále má plný diář tlumočnické práce. Tu navíc poskytoval i v době pandemie covid-19, kdy nepřestal chodit do terénu a byl s klienty, kteří potřebovali zprostředkovat komunikaci i v rizikových místech, jako jsou nemocnice nebo úřady. Problém mu nedělalo ani se rychle zorientovat v přechodu do on-line světa. Když pan Miloslav zrovna netlumočí, věnuje se rodině, zpívá ve sboru, projíždí se na kole nebo lyžuje. Je zkrátka inspirací pro všechny generace. 

3. místo Eva Zamazalová, 1940, Brno 

Paní Eva je dobrou duší města Bystřice nad Pernštejnem a celého regionu Bystřicko. Její dlouhodobá systematická práce posunula celé území do podvědomí návštěvníků i místních obyvatel. Do svých plánů vtahuje i mladou generaci, snaží se udržovat tradice. Spolupracuje s Městským úřadem v Bystřici nad Pernštejnem i se starosty přilehlých obcí. Z její iniciativy vznikla řada projektů a akcí, které se na Bystřicku staly už tradičními. Například Dětská umělecká soutěž, Putování s Vodomilem Bystřickem, Nositel tradic Bystřicka a další. 

Čestná uznání

Hana a Miroslav Bláhovi, 1946 a 1945, Kostomlaty pod Milešovkou 

Manželé Bláhovi působí mnoho let v Místní lidové knihovně Kostomlaty pod Milešovkou. Jsou to knihovníci „klasického typu“ – ti správní buditelé a nositelé osvěty na venkově. Zároveň dokáží pro svou činnost využívat nejmodernější technologie. Není žádná akce v obci, na které by se Bláhovi nepodíleli. 

Marie Dufková, 1937, Praha 

Pohádková čtecí babička v mateřské škole na pražských Vinohradech. Dlouhodobě dobrovolnicky hraje také pohádky pro děti v nemocnicích s neziskovou organizací "Loutky v nemocnici". I po celou dobu pandemie covid-19 neúnavně jezdila po celé republice včetně vánočních svátků a hrála a zpívala pro nemocné děti. Natočila také několik krásných videopohádek.  

Květoslava Švaigrová, 1953, Chrudim 

Obětavá spolupracovnice Farní charity Chrudim. Několikrát do týdne, často i o víkendech, jezdí pečovat o klienty do jejich domovů. I přes důchodový věk se nadále vzdělává, například v tématu „Péče o umírající v domácím prostředí“. Klienti, ke kterým dochází, si ji nemohou vynachválit. Svoji strhující energii rozdává mezi ně i kolegy z charity. 

Jaroslav Winter, 1948, Praha 

Novinář Jaroslav Winter se věnuje již více než 20 let pomoci lidem nejen se sluchovým postižením. Sám má dlouhodobě výrazný sluchový deficit, který se postupně zhoršuje. Pan Winter je duchovním otcem a šéfredaktorem portálu Helpnet.cz a pravidelné konference INSPO – o technologiích pro osoby se specifickými potřebami, která má přesah do celé Evropy. Veliké díky patří panu Winterovi za to, že převod mluvené řeči do písemné podoby v reálném čase je v Česku již běžnou věcí. 
 

Kategorie NEJLEPŠÍ KLUB ROKU 2021 

1. místo Klub Aktiv, České Budějovice 

Seniorský spolek Klub Aktiv se 450 členy se profiluje jako neregistrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené občany. V Českých Budějovicích inicioval třeba vybudování pétanque hřiště, nebo požadavek na dopravu nejstarších spoluobčanů Taxíkem Maxíkem. Zároveň patří mezi největší vzdělávací seniorské spolky v Jihočeském kraji. Od roku 2012 zorganizoval 150 dlouhodobých kurzů, kterých se zúčastnilo více jak 2200 jihočeských seniorů. Na vzdělávací programy navíc navazuje klub nabídkou zájmových aktivit, od tvořivých dílen po splutí Vltavy na raftech. V době pandemie covid-19 klub organizoval šití roušek, nebo pomáhal seniorům s on-line spojením s jejich blízkými. Klub spolupracuje s řadou významných institucí, jako jsou Teologická fakulta Jihočeské univerzity, Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity, Jihočeská vědecká knihovna, Jihočeské muzeum, Biologické centrum Akademie věd a další.  

Velký dík patří i jednotlivým členům Klubu Aktiv, bez jejichž nasazení a obětavé práce by spolek tak dobře nefungoval. Je mezi nimi paní Ludmila Pouzarová, která je všude, kde se vybírají peníze nebo administrují přihlášky. Pan Václav Marek, Sokol tělem i duší, který se ve spolku stal hlavním organizátorem sportovních aktivit seniorů. Nebo paní Iva Matoušová, která má na starosti kompletní organizaci jazykových kurzů a sama i lektoruje.  

2. místo Senior klub Bohumín 

Průměrný věk členů bohumínského Senior klubu je 78 let. Přesto nejde o skupinu lidí, kteří by chtěli neustále mluvit o tom, kde je co bolí, nebo píchá. Společně navštěvují kulturní akce, hrají kuželky, minigolf, bowling, šipky, chodí na výlety, vzdělávají se... A ještě jim zbývá čas pomáhat: V době pandemie covid-19 našili 2500 roušek. Klientům Domovů pro seniory pletou ponožky, vyrábí dárečky a pravidelně každý měsíc všem píšou pohlednice. Ponožky a čepičky pletou i pro nedonošená miminka z ostravských nemocnic. Se studenty jezdí čistit lesy. Velký dík za to patří také klubové vedoucí, paní Haně Práglové, která jako bývalá učitelka 500členný spolek motivuje, inspiruje a žene stále kupředu. 

3. místo Klub aktivních seniorů při DoRA Centru Plzeň 

Posláním klubu je zejména poskytovat svým členům možnost společných aktivit, ať se jedná o společné cvičení, zpívání, tanec či výlety. Stranou nestojí ani vzdělávání, ať jde o procvičování němčiny, nebo třeba kurzy digitální gramotnosti. Členové Klubu aktivních seniorů spolu také navštěvují divadla a jiné kulturní programy, případně sami tuto činnost organizují. V jejich režii se odehrává například Mikulášská nadílka, nebo sportovní hry pro seniory. Plzeňské DoRA Centrum je díky Klubu aktivních seniorů místem řady mezigeneračních aktivit. Senioři a děti se letos společně pustily třeba do pěší výzvy SenSenu La Manche na suchu. Duší a motorem klubu je paní Stanislava Adamcová, která svým elánem dokáže strhnout úplně všechny - od dětí v mateřské školce po seniory. 

Čestná uznání 

Klub aktivních seniorů Telnice 

Klub letos oslavil desáté narozeniny vydáním brožurky s kouzelným heslem "Chátrejme s úsměvem!" Podílí na pořádání řady kulturní akcí v Telnici, jako jsou Čaj o páté nebo Den pro celou rodinu. Členové klubu společně jezdí na výlety, zájezdy, pořádají besedy a různá setkání. Zapojují se také do mezigeneračních akcí s mateřskou školou a rodinami.  V době covidové se nezalekli nových technologií a setkávali se on-line.   

Mezigenerační centrum Jesenice 

Klub vytváří aktivity pro jesenické seniory už 5 let. Má 34 členů, aktivizuje i seniory 80+ a je významným místem pro setkávání v rámci studia Univerzity 3. věku. Mezi společné aktivity patří Turistický klub, Kurz břišních tanců, projekt Pošli úsměv osamělým nebo pomoc při návštěvách nejstarších spoluobčanů v Domovech pro seniory.  

Neformální klub-Akord Orlová (Aktivní orlovské a rychvaldské dámy) 

Klub tvoří 16 žen s věkovým průměrem přes 73 let. Poznaly se v orlovské knihovně při trénování paměti a teď pomáhají, kde je potřeba, a to i za hranicemi naší země. Pletly například deky pro nemocnici v africkém Malawi. Dekami, ponožkami, čepičkami a hračkami obdarovávají i miminka v porodnicích nebo lidi v domovech seniorů. Těm píšou také vánoční a novoroční přání, v době covidové také osobní dopisy. 

Senior klub Akord Ostrava 

Senior klub Akord zabezpečuje volný čas seniorům již 13 let. Schází se pravidelně jednou za měsíc na komponovaném odpoledni. V době covidové vysílal on-line. Každoročně se zapojuje do výzvy SenSenu Přeplavme svůj La Manche, letos La Manche na suchu. Členové klubu se společně vzdělávají, sportují, cestují i baví. Na Den Země jako dobrovolníci uklízejí Česko. Cizí jim nejsou ani charitativní akce, letos se třeba zapojili do prodeje míchaných nápojů z ovoce a pomohli nemocnému dítěti z Ostravy. 
 

ZVLÁŠTNÍ CENA ZA POMOC SENIORŮM 

Hana Čepová, Právě teď! o.p.s. 

Spoluzakladatelka proseniorské společnosti Právě teď! se s obrovským nasazením vrhla do aktivizace seniorů v době pandemie covid-19. Organizace i pod jejím vedením rozjela on-line program pro seniory z celé ČR zdarma, vysílání běželo živě pět dní v týdnu na platformě Zoom a až do června 2021 nabízelo seniorům pestrou nabídku aktivit z bezpečí doma – od jazykových kurzů, po besedy o vaření. Kromě toho paní Hana obětavě pomáhala seniorům překonávat technické problémy s připojením k internetu a některým i ostych. I díky její aktivitě se pak stalo on-line vysílání Právě teď nejen vysíláním pro seniory, ale také programem, na jehož obsahu se sami senioři podíleli.  

 

Redakce SenSen (LN),
07.10.2021