ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Taxíky Maxíky měly sraz v Praze

Projekt sociání dopravy pro seniory a handicapované se stále rozrůstá.

Setkání v Letňanech se zúčastnili zkušení provozovatelé, kteří Taxíky Maxíky využívají již delší dobu, stejně jako zástupci tří nových měst. „Nováčci“ tak měli možnost seznámit se s projektem a načerpat inspiraci od těch, kteří už mají jeho fungování dokonale vyladěné.

Jako partner projektu přijel generální ředitel spol. ČESKÁ LÉKÁRNÁ HOLDING a.s., Ing. Daniel Horák, který stál u zrodu projektu Taxík Maxík. Účinnou pomoc seniorům a handicapovaným ve formě finančně dostupné taxislužby vymyslel před lety s ředitelkou Nadace Charty 77 Boženou Jirků. Oba zakladatelé si se zájmem vyslechli zejména zprávy o jízdách Taxíků Maxíků v době covidové epidemie. „Je to aktivní a skutečná pomoc,“ uvedl Ing. Horák.

2021_06_24_taxik_maxik_praha_letnany_013.jpg

Zástupci devatenácti měst sdíleli své zkušenosti z financování služby a výběru provozovatele, hovořilo se také o skladbě klientů Taxíků Maxíků. Velkým tématem byl provoz této taxislužby za extrémních podmínek epidemie. V té době na jedné straně poklesl zájem klientů o cesty kamkoli, na straně druhé vyvstaly nové potřeby – taxíky mnohde rozvážely obědy či ochranné pomůcky. Senioři také často využívali taxíky na cesty k lékaři.

„Řidič Taxíka Maxíka a doprovod pečovatelské služby je pravidelně testován, a to je i určitou zárukou pro klienty, které ovládá většinou strach z nákazy nebo se potýkají s obtížemi při cestování MHD,“ uvedli například zástupci městské části Praha 5. Zkušenosti z Frýdlantu nad Ostravicí jsou podobné: „V době, kdy byla omezena činnost přepravní služby, pomáhal řidič Taxíku Maxíku s dovozem a rozvozem roušek, testů, dezinfekce a na poli údržby,“ zhodnotili Frýdlantští.

2021_06_24_taxik_maxik_praha_letnany_009.jpg

Akci zkušeně a příjemně moderoval Ing. Michal Petrov. Během setkání byl také promítnut dokument z prvních dvou ročníků projektu. Pamětníci si zavzpomínali třeba na to, jak liberecký Taxík Maxík zdolával serpentýny na Ještěd. Setkání vyvrcholilo oblíbeným fotografováním lidí i aut. Na parkovišti pak zástupci zapojených měst a organizací se zájmem okukovali jednotlivé vozy, jejich velikost a nejrůznější bezbariérové úpravy.
 
„Je krásné vidět pohromadě báječné lidi a auta, která se pak rozjedou do různých koutů země a tam budou pomáhat. Je to jako nástup armády pomocníků,“ potěšilo setkání ředitelku Nadace Charty 77 Boženu Jirků, spoluzakladatelku projektu Taxík Maxík. 

Také účastníci měli ze setkání radost. Za všechny pozitivní ohlasy uvádíme ten z Orlové:
„Velmi děkujeme za pozvání, už jen všechny Vás vidět je příliv energie do dalších dnů. Přeji všem, ať nepříjemných událostí, které přicházejí do našich životů, je co nejméně a těch pozitivních co nejvíce. Bude nám ctí účastnit se dalších setkání."
 
Redakce SenSen (LN),
29.06.2021