ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

A je tu další bulletin pro seniory

Již 25. číslo SeniorPoint Pressu vyšlo právě 1.října 2023.  Bulletin pro seniory vychází od roku 2016, tedy osm let. Od roku 2017 vychází i ve zvukové podobě.

 

Od počátku u něj stojíme Hanka RH+, Zdeněk Krejsa a řada dalších (Jiří Gabriel Kalima, v té době Kučera, dnes Jakub Imbera), dále pak Věra Schulzová (dříve i Alfréd Schulz), Jitka Sedlecká (dříve i Karel Rabenhaupt). Od prvního čísla zvukové podoby pressu stojíme Hanka RH+ a Václav Malina. Nad vším dohlíží ředitel společnosti KreBul Prachatice Zdeněk Krejsa. Společnost umožňuje tyto aktivity. Všechna čísla jak v tištěné, tak zvukové podobě jsou na www.krebul.cz v sekci SeniorPoint a liště: SeniorPoint Press.
Ještě horké číslo bulletinu bylo předáno 2. října v rámci veletrhu poskytovatelů sociálních služeb v Národním domě všem příchozím. A co se v něm dočtete, dozvíte? O úvodník se postarala nová ředitelka Nadace Charty 77 Jolana Voldánová, zajímavé čtení a odkazy jsou na Měsíc dobročinné závěti, Plnou peněženku se SeniorPasem, či informace o umělé inteligenci. Nabízíme také venčení psa, kvíz z poradny, či pozvání na akce – výstavy, konference, aktivity v komunitním centru, besedy, vernisáže, dernisáže, a také již na rozsvícení vánočního stromu, pování o zvycích, správném stravování. Naleznete zde výčet těch, kteří to umí – umí pečovat, ať již jsou neformálními pečovateli, či profesionály v sociálních službách… čtěte a dozvíte se více. A nechybí ani vyhodnocení a jména soutěžících z letní přílohy SeniorPoint Pressu 3/2023.
Těšíme se na vaše podněty, připomínky, názory.
Hanka RH+ Rabenhauptová
 
 
 
 
Hana Rabenhauptová,
Klub SenSen Prachatice,
01.10.2023