Login

Fb

Čarodějnice a košťata i v domově seniorů

Prachatičtí slavili čarodějnice po svém.

Díky dobrovolníkům se uskutečnilo další cvičení se seniory „Cvičení šité na míru“, podpořené městem Prachatice z dotačního titulu Volnočasové aktivity. S pomůckami pomohly Technické služby Prachatice, které zapůjčily ke cvičení 12 košťat. Svítící, mluvící a chechtající čarodějnici pak zapůjčila další dobrovolnice (anebo, že by odlétla z náměstí?).

Ať tak, či tak senioři se bavili, cvičili, radovali. Po 45 minutách odcházeli s omalovánkou - natištěnou čarodějnicí a pastelkami, kterou si mohou ještě na pokoji vymalovat a procvičit tak jemnou motoriku.

Jak je patrné i z fotografií, nejde o výkony, ale radost z pohybu, radost ze setkání, pohodu! I když, někteří senioři do cvičení dávají všechny své síly! „Naštěstí nikdo na koštěti neodletěl“, dodává cvičitelka.

Hanka RH+ Rabenhauptová
 
 
 
Hana Rabenhauptová,
Klub SenSen Prachatice,
5/4/2021