ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Ceny pro pečující 2022 na ORP Prachatice předány  

Přes sto lidí ví, co znamená slovo neformální pečující, co je dobrovolnictví i dobrá sociální práce, zdravotní péče


2. října si již potřetí v České republice a podruhé v Prachaticích připomínáme Den
pečujících. Osoby, které v domácím prostředí dlouhodobě pečují o někoho ze svých blízkých, jsou pro své okolí mnohdy neviditelné, neboť pozornost je věnována těm „opečovávaným“. Potřebují ale naši pozornost, pomoc a podporu, neboť neformální péče je velice náročná.
I naším cílem je upozornit na důležitost neformální péče a zároveň poděkovat pečujícím za to, že tady jsou pro své blízké, kteří je potřebují.  Práce pečujících je přínosem pro celou společnost, ať už z hlediska hodnotového, nebo čistě finančního, neboť šetří společné prostředky za ústavní či jinou péči.
Symbolickým vyjádřením pečujících byl zvolen kvítek chrpy. Tato rostlina se pečujícím velmi podobá: rozdává krásu svých květů nenápadně u cest, ale i v zahradách. Tam, kde je o chrpu pečováno, je silná a kvete déle. Stejně tak je tomu i s pečujícími. Ti, kterým se včas dostane podpora a pomoc, dokážou zůstat silnými, pomáhat a předávat svoji energii svým blízkým.
2. října 2022 byli v divadle oceněni (kdo nepřišel, bude jim certifikát předán dodatečně) jako nejlepší pečující ORP Prachatice pod záštitou prezidenta APSS v ČR Jiřího Horeckého a Lucie Kozlové, náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje v kategorii: 
neformální pečující
Marie Vlčovská                                                                                                                             Vlasta  Vodičková                                                                                                                        Luboš Pošta                                                                                                                     Zdeňka Švehlová
profesionál ve zdravotnickém zařízení
Jana Valentová, sestra chirurgie – Nemocnice                                                                   Jaroslava Důrová, sestra JIRP, chirurgická ambulance nemocnice
profesionál pobytové zařízení
Magda MELKOVÁ, Hospic Prachatice                                                                                               Radka HOLOVÁ, Hospic, dříve DSMK                                                                                 Kateřina HRBKOVÁ, Domov seniorů Pohoda                                                                                Růžena ŠIMKOVÁ, pečovatelka PS Netolice                                                                       Ilona HRUBEŠOVÁ, Domov seniorů POHODA                                                                    Petra Seberová, Pečovatelka DSMK, SA                                                                          Lenka Zemanová, pečovatelka SA, DSMK
profesionál v sociálních službách
Jiří Gabriel Kučera, Osobní asistence PT                                                                                Ivana HOIDEKROVÁ, pracovník v soc. DMV                                                                           Pavla KOLÍNOVÁ, pracovník v soc. DMV                                                                          Klára HORNÍKOVÁ, ergoterapeut, DMV                                                                               Miroslav ZIGLER, ergoterapeut,DMV
dobrovolník
Dagmar KOUTOVÁ, DS Netolice, muzikoterapeutka – dobrovolník                       ,                                                        Věra DAVIDOVÁ, dobrovolník DPS Skalka Prachatice
Doporučujeme: PŘEČTĚTE SI
  • Knihu Simony Bagarové Hořím, o obyčejných zázracích a hlubokých poznáních z každo-denního kontaktu s pacienty a klienty.
  • SOS Šumavsko za podpory EU-ESF OPZ vydalo aktuálně brožuru Podpora pečujících osob na Prachatic ku a Vimperku, aneb Jak důležité je míti Olívii, kdy celou brožurou nás provádí rady a porady, kontakty.
  • Druhý propagační materiál ze stejné dílny Podpora pečujících osob na Prachatic ku a Vimperku má v sobě sedm rad: Jak se chránit před okradením, Jak se vyhnout podvodu, Jak předcházet přepadení, Jak zabránit požáru a popáleninám, Jak zabránit pádům s zraněním, Jak ochránit majetek.
  • Akce proběhla v rámci Týdne sociálních služeb v Prachaticích a ČR
Hanka RH+ Rabenhauptová
 
 
Hana Rabenhauptová,
Klub SenSen Prachatice,
18.10.2022