ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Charita: 50 kabelek ve skladu v Prachaticích

Zapojují se i senioři, můžete také.

Prvních 50 kabelek během první poloviny měsíce je nashromážděno ve Sběrném místu na Městském úřadu Prachatice, v kanceláři 116, Velké náměstí 3, v Prachaticích u Hanky Rabenhauptové, kam můžete do konce srpna kabelky nosit, nebo nám je můžete poslat (Velké náměstí 3) Jde o charitativní projekt.

Zapojují se jak samotní zaměstnanci, tak jejich přátelé. Pojďme a společně pomozme talentovaným dětem ze sociálně slabých rodin, či se zdravotním handicapem.

Blíže: Hanka RH+ Rabenhauptová, 724 188 864
 
 
 
Hana Rabenhauptová,
Klub SenSen Prachatice,
07.08.2020