ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Členové Univerzitního klubu seniorů zahájili podzimní činnost

Zúčastnili se přednášky v botanické zahradě ve Slezské Ostravě.

V letošní jarní části se uskutečnila pro členy výše uvedeného klubu pouze jedna přednáška a další plánované se uskutečnit nemohly ze známých důvodů nástupu koronaviru, tím nemožnosti se scházet v učebnách ve větším počtu, proto byly bez náhrady zrušeny.

V pátek 4. září se sešli senioři UKS při Virt U3V PřF Ostravské univerzity na první podzimní přednášce s názvem „Včelí produkty.“ Více jak 30 přítomných členů klubu si vyslechlo v areálu botanické zahrady na výše uvedené tříhodinové přednášce vše, co je spojeno s chovem včel. Přednášejícím byl ing. Tomáš Tureček, PhD. z Přírodovědecké fakulty OU, který je nejen ředitelem této botanické zahrady, ale i odborníkem na včelaření a sám je také i chovatelem včel.

uks1.jpg

Hovořilo se o rozdělení včelích produktů se zaměřením na klasifikaci jednotlivých druhů medu, o jeho složení, kvalitě, kladech ale i záporech konzumace medu. Došlo i na další produkty včel – řeč byla nejen o propolisu, ale i mateří kašičce, pylu perga, vosku. Při výkladu došlo k dotazům od přítomných seniorů, kteří se obratem dočkali nejen vysvětlení, ale i obšírných kvalifikovaných odpovědí. Po přednášce následovala ochutnávka různých druhů medu (více jak 5 druhů) a medoviny (3 druhy), poté si účastníci mohli dle vybraného druhu z ochutnávky tento zakoupit. K dispozici byl např. med jarní květový, dále pak lipový, koupit se dala propolisová tinktura, nebo svíčky z včelího vosku.

Všichni přítomní členové UKS na této přednášce jsou organizováni ve Virtuální univerzitě třetího věku (VirtU3V) při Ostravské univerzitě, v zimním semestru ročníku 2020/21 pak mají možnost přihlásit se a zapojit do následujících kurzů od září 2020. Jedná se o kurz 1000 let středověkých umění, dále kurz ICT základy, kurz ICT mobilní technologie, Angličtina pro začátečníky a v neposlední řadě kurz Rituály královských rodů.

uks2.jpg

Může však nastat problém s koronakrizí a bude se muset na U3V zavést distanční výuka. Proto vyhlásila ing. Zdeňka Telnarová, která je garantkou VU3V za OU, anketu s přihlášením se na školení on-line výuky dle výběru na dny 14.-16. září, na kterém bude vysvětleno, jak to bude probíhat a co bude nutné na svých počítačích spustit pro vstup do on-line přednášek.

Nezbývá než věřit, že se situace zklidní, nenastane ta nejhorší varianta a výuka bude pokračovat v učebnách za účasti přednášejících lektorů každého kurzu, což by s radostí přivítali všichni studující senioři.

V Ostravě 6. 9. 2020, Josef Kubíček

Marie Koběrská,
Univerzitní klub seniorů, z.s.,
08.09.2020