Login

Fb

Co potřebují osoby se zdravotním postižením i v seniorském věku

Jednaní s poskytovateli služeb.

Co potřebují osoby se zdravotním postižením i v seniorském věku? Ptali jsme se na jednání v rámci komunitního plánování na ORP Prachatice, na pracovní skupině: Osoby se zdravotním postižením. Setkání proběhlo v sociálně terapeutické dílně, v Krámku U STROOMu v Prachaticích.

Pracovní skupinu Osob se zdravotním postižením řídí Hana Vlasáková z Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory Prachatice. Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb na ORP Prachatice“ ve spolupráci s městem Prachatice zajišťuje SOS Šumavsko.  Při zahájení vystoupila ředitelka Pavla Čechová – Švepešová ze společnosti STROOM, která přítomné informovala nejen o sociálních, ale i doprovodných službách, které nabízí lidem s postižením jak v Prachaticích, tak v Dubu, v rámci celého kraje.

Velkou příležitostí pro osoby se zdravotním postižením bezesporu v Prachaticích patří zřízení denního stacionáře, do budoucna i chráněné bydlení, odlehčovací služby, péče o pečující o osoby se zdravotním postižením, aktivity komunitních center, vznik tréninkových pracovních míst. K slabým stránkám a ohrožení již dnes patří nedostatek pracovníků v přímé péči, výkyvy v poptávkách terénních a pobytových služeb, dlouhé čekací lhůty při posuzování zdravotního stavu v souvislosti s dávkami pro osoby se zdravotním postižením, změny legislativy pro poskytovatele sociálních služeb. Poptávka je po osobní asistenci, bezbariérovém chráněném bydlení. K silným stránkám nejen našeho města patří informovanost o službách, kvalita sociálních služeb, existence a fungování stávajících organizací sdružujících osoby se zdravotním postižením, potravinový sklad pro osoby se zdravotním postižením, půjčovny pomůcek a další.

Pokud i vy máte nějaké podněty, napište nám na adresu KPSS@Prachatice.eu
 
 
Hana Rabenhauptová,
Klub SenSen Prachatice,
5/4/2019