Login

Fb

Cvičení chodidel

Tipy z Dejvického sokola.

Ve stoji s uvolněnými koleny
1) „Houpání“ s nádechem (dále Ná) přenést váhu těla na paty, s výdechem (dále Vý)
                        přenést váhu těla na prsty.
Pozn. Pokud budeme dělat pohyb s Vý současně s podřepem prokrvujeme kolena(oteplují).
2) „Kroužení“ postupné přenášení  váhy těla z jedné hrany chodidla přes patu , další hranu
                        chodidla  a prsty zpět. Provést  oběma směry.
3) „Hlazení palci“ palce sunem po základně skrčovat  a napínat.
4) „Vytáčení“ s Ná přenést váhu těla na pravé chodidlo(dále Pch) a současně na patě vytočit
                      levé chodidlo (dále Lch) špičkou vlevo. S Vý přenést váhu těla na Lch a na 
                      špičce vytočit Pch vlevo. S Ná přenést váhu těla na Pch a na patě vytočit Lch   
                      zpět. S Vý přenést váhu těla na Lch a vytočit Pch na špičce zpět.


Ve vzporu klečmo
S Ná podívat na kolena, s Vý jít do sedu na patách a v něm zůstat 3 dechové cykly
                                               a) s napnutými chodidly   (protažení nártu)
                                               b) s opřením o prsty

V sedu
1) Postupně všechny prsty 
a) „vyvěsit“- prst chytí rukou a noha zvedne co nejvýš
b) „nůžky“ –postupně rukama 1 prst nahoru a vedlejší dolů
c) „kroužení“ všemi prsty zakroužit uchopením prstu rukou
d) „objetí“ jednou  rukou seshora tisknout chodidlo ,kde končí prsty, a    intensivně kroužit
palcem tohoto chodidla druhou rukou (příznivý vliv na páteř)
2) „Sendvič“ prsty ruky vsunout mezi prsty nohy a v rytmu dechu stlačovat a uvolňovat  
                     chodidlo prsty rukou, kde  dosáhnou.                                                                              
3) „Hnětení“ – podélně hníst chodidlo prsty rukou
4) „Ždímání“ –protilehlou rukou uchopí pata, stejnolehlou špička chodidla
                    - současně stlačuje dolů 1. kloub palce  a nahoru chodidlo pod vnějším kotníkem
6)  „Hra na klavír“ – pohybovat jednotlivými  prsty u nohou


V lehu
1) „Stěrače“ nohy v úzkém roznožení „zafajkovat“ a zvednout prsty-otáčet prsty k sobě a od  sebe (kolena bez pohybu).
2) „Kroužení v hlezenním kloubu“ – špičkami vztyčených chodidel vodorovné kroužky
3) „Píďalka“ v lehu pokrčmo opřít chodidla o paty a prsty sevřít v pěst - pěst položit na zem
                        a posunem pat prsty natáhnout.              
4) Uvolnění třepáním chodidel v přednožení.
Eva Trejbalová,
Dejvický Sokol,
3/12/2021