Login

Fb

Hospic nabízí sociálně zdravotní a doplňkové služby především pro seniory

Nové vedení Prachatic se seznamuje se službami ve městě.

Nový místostarosta města Prachatice Miroslav Lorenc navštívil další sérii sociálních, zdravotnických i doplňkových služeb nejen pro občany našeho města. Jak zkráceně v Prachaticích říkáme: „hospic“, není jen nestátním zdravotnickým zařízením, ale i… a o tom a mnohém dalším se přesvědčil během pátečního dopoledne místostarosta. Navštívil také Neumannum.

Jediný lůžkový hospic v Jihočeském kraji v Prachaticích s 22 jednolůžkovými pokoji a 4 dvoulůžkovými poskytuje odbornou paliativní péči nevyléčitelně nemocným pacientům v terminální fázi života a pomoc jejich blízkým. S panem místostarostou a ředitelem hospice Robertem Hunešem jsme zařízení prošli snad od A až po Z, od sklepů, místa posledního rozloučení, pokoje, sesternu, zimní zahradu, místa k setkávání, kapli... Na každém pokoji je připravena přistýlka pro rodinné příslušníky, kteří tak mohou doprovázet svého nemocného i během hospitalizace v hospici. Pan ředitel se při exkurzi zaměřil také na poskytování registrované sociální služby odlehčovací služby, respitní krátkodobé pobyty. Ty jsou vhodné zejména tam, kde si pečující rodina potřebuje odpočinout např. na dovolené, „dobít baterky". Příbuzný může čas dovolené své rodiny strávit v hospici a po jejím návratu se vrací zpět domů k blízkým.

V půjčovně pomůcek jsme zastihli a posléze i v její kanceláři pohovořili s ředitelkou institutu Šárkou Pechkovou o registrovaných službách (odborném sociálním poradenství), doplňkových službách jako je půjčovna kompenzačních pomůcek, o zřizovateli (Hospic sv. Jana  N. Neumanna), předchůdci institutu tj. Vzdělávacím centrum až po akreditované kurzy, které Vzdělávací institut sv. Jana N. Neumanna, o. p. s. v Prachaticích nabízí nejen odborníkům, pečujícím, ale i veřejnosti. Institut nabízí i studentské praxe a pracovní stáže. K jedněm nejžádanějším kurzům patří péče o osobu blízkou, péče o pečující.

V Domově Matky Vojtěchy se nás ujala sociální pracovnice Markéta Nováková, která místostarostu převedla od přízemí – skladů, prádelny, kaple,... přes oddělení, pokoje,... kanceláře, až po terapeutické místnosti, sociální zařízení... „Péče o klienty s Alzheimerovou nemocí ve specializovaném zařízení Domov Matky Vojtěchy vychází z jejich předchozího způsobu života, z dodržování dosavadních rituálů a stereotypů. Klíčovým prvkem péče o postižené Alzheimerovou nemocí je zajištění jejich bezpečnosti. Vybavení DMV dle projektu zabraňuje pádu nebo úrazu a působí uklidňujícím dojmem, navozuje pocit domáckosti, disponuje interiérovými i exteriérovými prostory k fyzické stimulaci i odpočinku. Každý klient má vypracovaný individuální plán péče. V domově je  26 lůžek na jednolůžkových pokojích a 8 na dvoulůžkových pokojích. Každý pokoj má svoji koupelnu a WC.

V Prachaticích sestry působí v Hospici sv. Jana Nepomuka Neumanna a v Domově Matky Vojtěchy, nebo působily v Domově Mistra Křišťana a v Nemocnici Prachatice a.s. Jejich klášter je rodným domem. A našim posledním zastavením se stala návštěva rodného domu sv. Jana Nepomuka Neumanna tzv. Neumanneum, kterým nás osobně provedla sestra Alena, SMCB. A tak jsme v tichosti prošli Galerie Jana Nepomuka Neumanna, Galerie smíření a hledání nových cest i Galerie Matky Vojtěchy sv. Jana Nepomuka Neumanna – zde pořádají různé pastorační aktivity.
 
Děkujeme všem za přijetí, vstřícný doprovod. 
 
 
Hana Rabenhauptová,
Klub SenSen Prachatice,
11/30/2018