Login

Fb

Kdo jsme my, členové-senioři S-art klubu?

Prvotní představení našeho klubu, jak jsme vznikli a co a proč děláme?

Náš klub jsme si založili dne 10.1.2018 jako skupina seniorů, kteří se již v hluboké minulosti zajímali o výtvarné umění, rozvíjeli své schopnosti a tvůrčí cítění jednak jako samouci, později v kursech U3V pod Technickou universitou v Liberci, nebo individuálně u lektorů-akademických malířů, a pak sami již samostatně tvořili a chtěli se nadále ve svých dovednostech zlepšovat. Za tím účelem jsme si založili  klub, zaměřený na výtvarnou činnost. Oficiálně jsme registrováni v zájmovém spolku Senioři České Republiky, Krajská organizace Libereckého kraje, jako samostatný klub seniorů speciálně zaměřený na výtvarnou činnost.

Abychom se mohli ve svých tvůrčích dovednostech jako senioři dále vzdělávat a rozvíjet, pronajali jsme si učebnu ( nejdříve v Střední umělecké škole, toto pololetí v Komunitním centru Kontakt v Liberci) , kde se scházíme jednou týdně na 2,5 hodiny   s naším lektorem a kde rozvíjíme své schopnosti kreslit a malovat jak v  teoretické tak praktické oblasti. Naším lektorem je akademický malíř Jaroslav Švihla, který i ve svých 85 letech je plný elánu a chuti předávat své  výtvarné zkušenosti nám seniorům, tak i – v rámci různých projektů – i nejmladší generaci, žákům ZŠ.

Je nás devět členů ( osm žen a jeden muž) a náš lektor akademický malíř Jaroslav Švihla, oceněný 2. místem Senior roku 2019. Protože členové klubu jsou většinově ženy, tak jsme si zvolili i za svoji představitelku klubu - předsedkyni Janu Kürthyovou. O chod klubu po praktické stránce se stará tajemník klubu a ambasador SenSen,  Petr Jeništa.

Každý rok si definujeme a stanovíme cíle našeho vzdělávání, osnovu a plán výuky, včetně plenérů ( malování v krajině v letních měsících). Scházíme se i během  školních prázdnin.

V naší činnosti jsme podporováni sponzory na krytí nejdůležitějších nákladů, což je hlavně pronájem kluboven, učeben(atelierů) a výstavních prostor. Mezi nejvýznamnější sponzory patří Nadační fond Preciosa a.s. Jablonec nad Nisou, se kterým úzce spolupracujeme na projektu Tváří v tvář. Také jsme jako občané města Liberce podporováni dotacemi  Městského obvodu Liberec XXX- Vratislavice nad Nisou.
 
Proč to děláme?
Naše činnost není úplně tak samoúčelná, naše obrazy průběžně vystavujeme. Jednak v našem domovském Centru Vlasty Buriana, kde jsou komorní výstavní prostory, jednak i v jiných galeriích. Vystavujeme buď individuálně každý člen zvlášť, nebo nyní také připravujeme i společnou výstavu všech členů našeho klubu. Vystavujeme  i v prostorách Krajské nemocnice Liberec a v Nemocnici Jablonec nad Nisou, kdy naše výtvory v prostorách nemocnice zpříjemňují  prostředí a tím i pobyt pacientů, což jsou převážně  naši vrstevníci - senioři.
 
Petr Jeništa,
S- art klub,
10/29/2019