Login

Fb

Klimeš, Krása, Kozlová, Hanzelyová o sociálních službách

Konkrétní výstupy z Konference o sociálních službách ve Vimperku.

SOS Šumavsko s Městským úřadem Vimperk 30. 10. 2018 v MěKS Vimperk, v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Vimperk, nabídlo konferenci o sociálních službách s velmi zajímavými hosty. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, psycholog, Mgr. Monika Hanzelyová, krajský metodik KPSS, Mgr. Václav Krása, předseda NRZP a doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D. ze Zdravotně sociální fakulty sklidili od několika desítek účastníků, pracovníků v sociálních službách, uznání.

Konference již předsálí nabídla výstavu výrobků poskytovatelů sociálních služeb, prací klientů Fokusu, BH Nemocnice Vimperk, společnosti Slunečnice, či speciální oblečení pro vozíčkáře (www.fzwear.cz). Každý z účastníků obdržel materiály, kde nechyběl ani nový kalendář města Vimperk na rok 2019. V úvodu všechny přítomné pozdravil místostarosta města Vimperk Lukáš Sýs a ředitel SOS Šumavsko Ing. Bohumil Petrášek.

Témata, která byla přednesena a diskutována:
  • Plánování sociálních služeb – síťování sociálních služeb - Monika Hanzelyová                                       (v roce 2018 je v síti Jihočeského kraje zařazeno 349 poskytovatelů sociálních služeb, pověření se vydávají nové na 3 roky, kraj vyčleňuje kolem miliardy korun na sociální služby v roce 2018)
  • Nemotivovaní klienti z pohledu psychologa – Jeroným Klimeš (mění se prostředí, mění se problémy – nárůst lidí s problémy – finanční negramotnost, stížnosti – sociální práce s malým společenským uznáním, vyčerpání možností podpory a péče, velmi těžká práce s lidmi s demencí, schizofrenií, sex. úchylkami), důležitá v sociální práci - etika!
  • Nenaplněné ambice zákona o sociálních službách - Václav Krása – jako nejdůležitější považuje návrat statut k rodině,
  • Rozvoj sociálních služeb s akcentem na Jihočeský kraj - Lucie Kozlová – velmi důležitá je součinnost mezi obcemi, spolupráce poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů služeb, plánování několik kroků dopředu, vize obce, kraje, ptát se na potřeby klientů, i příštích odběratelů služeb.
Od všech přítomných pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků, ředitelů společností, služeb a dalších hostů byla zhodnocena, jako velmi podařená, prospěšná. Celou konferenci moderoval Mgr. Martin Zach.
 
Hanka RH+ Rabenhauptová
 
 
Hana Rabenhauptová,
Klub SenSen Prachatice,
11/4/2018