Komise sociální a prevence kriminality míří do cíle v programu kampaň Obec přátelská seniorům

Program byl zaměřen na kontrolu úkolů z minulého jednání, přípravu podkladů pro RM ohledně přidělení bytů zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou, na informace ohledně prevence kriminality a komunitního plánování sociálních služeb, na podporu projektu Obec přátelská seniorům.

Předposlední jednání Komise sociální a prevence kriminality Rady města Prachatice za volební období 2016 – 2018 se sešla koncem června v prostorech společnosti IMPAKT, na Velkém náměstí v Prachaticích.

Město Prachatice se přihlásilo do kampaně – soutěže Obec přátelská seniorům 2018. Byl vypracován dotazník, zpráva o stavu města a podpory města seniorům a seniorským organizacím a institucím. Nyní je to již na MPSV. Všichni věří, že v září se dozvědí příjemnou zprávu.
 
Nechyběla prohlídka prostor společnosti IMPAKT, kterou nás provedla Kateřina Kulhánková – Čejková. Děkujeme.  Prohlédli jsme si i pomůcky, které vznikaly v průběhu jednotlivých projektů, které IMPAKT realizoval. Novinkou pak byla kniha, kterou nechal IMPAKT přeložit o Výchově dětí – o otázkách, zda by měly děti mladší 3 let věku navštěvovat jesle? Mnozí z členů si knihu na místě koupilo, pro své děti, vnoučata, přátele.
 
"IMPAKT se od roku 2007 zaměřuje na aktivizaci obyvatel periferií, na sociální interakci a na iniciování a vytváření komunitních projektů. Impakt se zabývá rodinou a životním prostředím, jejich vzájemným vztahem a ovlivňováním z hledisek environmentalistiky, rovnosti příležitostí, genderu, sladění práce a rodiny, udržitelnosti předpokladů kvalitního a hodnotného života.  Impakt se také zaměřuje na organizaci vzdělávacích kurzů, rekvalifikační programy, na realizaci akcí pro veřejnost a volnočasových aktivit pro děti a mládež.  Aktivity Impaktu jsou dále zacílené na budoucnost venkova a obnovu kulturní krajiny. Impakt provozuje Mateřské a komunitní centrum v Dubu a působí v regionu Prachaticka a přilehlých oblastech Jihočeského kraje”.
 
Hanka RH+ Rabenhauptová
Hana Rabenhauptová,
Klub SenSen Prachatice,
10.07.2018