Login

Fb

Komise sociální nezahálí ani o prázdninách

Řeší byty pro seniory, sociální služby, stojí za vyhlášenou kampaní.

Během prázdnin odsouhlasila a navlhla radě města odsouhlasit přidělení 4 bytů pro osoby, které se ocitli v sociální situaci či zhoršeném zdravotním stavu. Komise nečeká, až se sejde v září, ale řeší naléhavé, aktuální situace okamžitě. Dojde k šetření, zpracování materiálů, projde radou města, vytvoří se smlouva a človíček je připraven k nastěhování do jednoho ze 75 bytů v domech s pečovatelskou službou jak na Sadech, tak na Skalce, které vlastní město Prachatice.

Rada města na svém posledním jednání opět schválila přidělení dvou bytů, poděkovala komisi za rychlost a aktuálnost. RM se zabývala situací, kdy před lety byl nedostatek bytů s pečovatelskou službou, nebo byly všechny obsazené a nyní jsou ještě některé stále volné. Jedna odpověď také zněla, že lidé více zůstávají doma a využívají kvalitních sociálních služeb, ať již se jedná o pečovatelskou službu, či na krátkou dobu využijí sociální lůžka anebo nově rozjetou domácí hospicovou péči. Stále má město připraveny projekty na rozšíření DPS na Skalce o 3 bytové jednotky (není v současné době aktuální), či dokonce rozšíření DPS na Sadech o další patro (není v současné době aktuální).

Komise sociální a prevence kriminality se zabývá i dalšími tématy jako je např. v současné době kampaň Místa přátelská seniorům v Prachaticích, kdy kdokoliv může navrhnout místo, kde si myslí, že se senioři cítí bezpečně a dobře, cítí se býti šťastnými /do 10.9. 2019). Připravuje Den seniorů a Týden sociálních služeb v Prachaticích, podílí se na dokončení KPSS na období let 2020 -2022.

Hanka RH+ Rabenhauptová
 
 
 
Hana Rabenhauptová,
Klub SenSen Prachatice,
8/6/2019