ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Křížem krážem Slezskou bránou

Soutěž důchodců.

Je to soutěž žáků mezi jednotlivými školami z regionu, která se rozrostla taky v soutěž seniorů, a  jde o poznávání místních poměrů v jednotlivých obcích, zajímavostech i záležitostech, které mohou v současnost nebo historie nabídnout.

Vše pod záštitou Moravskoslezského  kraje Regionu Slezská brána a domova dětí a mládeže Vratimov.

Desátý ročník této soutěže se uskutečnil v kině Paskov. Žáci soutěžili dopoledne a odpoledne soutěžili senioři z Paskova, Vratimova, Řepišť, Sedlišť, Oprechtic a Žabně. Soutěž  byla vyrovnaná, pro stejný počet bodů musel se konat rozstřel mezi prvním a druhým a mezi třetím a čtvrtým místem.

Nezaleží na umístění, ale z pocitu poznání nových informaci a zajímavostí okolních regionů.
Senioři přišli podpořit svá soutěžící družstva.

Děkujeme všem, kteří se na celé této průpravě i soutěži podíleli. Poděkování patří také sponzorům, kteří přispěli ke zdárnému průběhu soutěže.

Za klub důchodců Paskov napsal Antonín Jankůj
Anna Zemanová,
Klub důchodců Paskov,
14.04.2019