Login

Fb

Mezigenerační vztahy - přednáška Evy Labusové

Pozvánka na akci.

Přednáška mezigenerační vztahy
 
V pátek 8. 11. 2019 od 18:00
Vila DDM, U Rybníčku 1019, Prachatice
 
Co je v mezigeneračním soužití dnešních rodin časté a typické? Na čem záleží blízkost nebo odcizení?

Pokud se ve vztazích něco nepodařilo nebo poškodilo, existuje možnost nápravy?

Dokážete využít vývojových oken příležitostí k uzdravování rodových traumat proti proudu času?

Co je pravdy na vtipech o tchyních? Co lze udělat pro to, aby věková rozdílnost nebyla překážkou, nýbrž obohacením?
Proč vnoučata potřebují prarodiče a obráceně? Co se mění příchodem nového člena rodiny?

A jak situaci mění chřadnutí, nemohoucnost a odcházení těch starších?

Mezigenerační vztahy nejsou vždy harmonické. Dochází ke vzájemnému nepochopení a zejména k neschopnosti vcítit se o potřeb a problémů lidí výrazně starších nebo mladších než jsme sami. To platí v rovině společenské stejně jako soukromé. o se rodinného života týká, o kvalitě vztahů mezi prarodiči, rodičia vnoučaty rozhoduje historie rodin stejně jako dosažení skutečné dospělosti/zralosti všech, kteří překročili hranici osmnácti let.Předpokladem úspěchu je přiměřená míra intimity, a zároveň respektování hranic a soukromí. Rozhodující je především vstřícná otevřená komunikace.

Mezigeneračním přenosem v rodičovství chápeme nevědomé přenášení i vědomé předávání vztahových, mocionálních, hodnotových, obranných, zdravotních, spirituálních a dalších principů, strategií a orientací mezi generacemi. Obecně se po dlouhá staletí mělo za to, že starší ovlivňují ty mladší, a to hlavně ve směru od rodičů k dětem.

V současnosti ovšem pozorujeme — a snad to lze vnímat jako historicky nový fenomén — že cílené ovlivnění běží také směrem opačným. Jako by stávající rodičovská generace mnohem víc než ty předchozí chtěla využít vývojových oken příležitostí umožňujících nahlédnutí a uzdravování mezigeneračních vztahových destrukcí,

vývojových zranění i rodových traumat proti proudu času...

PhDr. Eva Labusová se věnuje publicistice a poradenství v oblastech rodičovství, výchovy a vztahů.

Pořádá semináře pro odborníky i veřejnost. Absolventka výcviku v dynamické hlubinně orientované psychoterapii

při Rafael Institutu u Mgr. Heleny Klímové.
Eva Labusová je vdaná, s manželem Davidem mají 3 dospělé dcery.

Více na www.evalabusova.cz

Z důvodu kapacity nám zájem o účast, prosíme, dejte vědět předem:
impakt.kurzy@gmail.com či na tel.: 773 908 123.

Ve spolupráci a s podporou Města Prachatice.


 
facebook.com/impakt.dub

(foto: pixabay)
Hana Rabenhauptová,
Klub SenSen Prachatice,
11/3/2019