ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Mezinárodní konference Stáří spojuje 2019

I aktivity senzační seniorů z Prachatic na konferenci zazněly.

Mezinárodní konference Stáří spojuje, v Lichtenštejnském paláci v Praze 21. – 22. 5. 2019 měla výborné zastoupení lektorů na problematiku stáří. Zorganizoval ji Gerontologický institut, o.p.s. Na konferenci vystoupila také Dipl. Pol. Jana Maláčová, MSc. Ministryně MPSV. Dvakrát zazněly i zkušenosti města Prachatice.

Hlavní linie konference: Průměrná naděje dožití se stále zvyšuje a stávající politiky stárnutí jsou tak vystaveny novým výzvám. Díky změnám v životním stylu, moderní medicíně a zlepšující se péči o zdraví žijeme mnohem déle než v dřívějších letech, a to bez výrazných zdravotních potíží nebo komplikací. Problematika stárnutí by proto měla být klíčovým tématem, aby se státy dokázaly na stárnutí populace připravit a včas reformovat své důchodové a zdravotnické systémy.

O proměně budoucnosti stárnutí v Evropě se na konferenci zamyslel Prof. Alan Walker, CBE, svou úvahu nad stárnutím v ČR aneb co dlužíme schopných seniorům a co těm ztrácejícím soběstačnost přednesl MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.

Pro seniorské problematice se dále věnovaly příspěvky Mgr. Mileny Johnové, radní hl. města Prahy s tématem Praha pro seniory, Mgr. Davida Kocmana, M.A.Ph.D., poradce radní hl. m. Prahy - Komunitní systémy a koordinace služeb zaměřená na jednotlivce. O stárnutí, Stárnutí 4.0 - jako směru k integrovanější perspektivně životního běhu ve vztahu ke stárnutí populace blok uzavřel Dr. Kai Leichsenring, který je výkonným ředitelem Evropského centra pro sociální politiku a výzkum, autorem knih a článků o politice a praxi zaměřené na starší osoby v Evropě.

Odpolední blok byl zaměřen na výskyt seniorského abusu v ČR, ochraně seniorů zvlášť zranitelných a také o postavení seniorů v médiích. Těchto témat se ujali MgA. Jan Lorman z Života 90, Mgr. Jan Vrbický, zástupce ředitele MPSV odboru sociálních služeb, Mgr. Kateřina Kovářová z České televize s dokumentem Týrání seniorů v České televizi.

Druhý den se hovořilo zejména o integraci zdravotní a sociální péče, na kterou se zaměřil Prof. Alan Walker CBE, představil hnací síly sociální inovace v oblasti sociální podpory a dlouhodobé péče. Druhý zahraniční příspěvek přivezl Dr. Kai Leichsenring, který se zaměřil na dlouhodobou péči. O etice směřující k dlouhodobé podpoře hovořil MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., přední český lékař, průkopník moderní geriatrie a gerontologie.

Závěr konference patřil Mgr. Lucii Vidovičové, Ph.D., socioložce a výzkumné pracovnici,  která se zaměřila především na sociáln exkluzi ze vztahů, o mezigeneračních aktivitách seznámila Mgr. Kateřina Jirglová, ze společnosti Mezi námi. Globální síť univerzit přátelských k seniorům představila Dr. Christine O´Kelly  a pokračovala Doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. z UK Lékařské fakulty Plzeň s třicetiletou tradicí, která vede Ústav sociálního a posudkového lékařství UK Lékařské fakulty v Plzni.

Za Prachatice byl přednesen vstup ohledně vzdělávání seniorů, kdy byla představena Univerzita třetího věku, Virtuální univerzita třetího věku a Akademie třetího věku, dále pak jazykové kurzy pro seniory, počítačové a fotografické kurzy, kurzy paměti a mnohé další vzdělávací nejen dlouhodobé, ale i jednorázové aktivity jak v oblasti sociální, zdravotní, kulturní atd., které v Prachaticích realizuje Městská knihovna Prachatice, Seniorská občanská společnost, Klub SenSen, společnost KreBul, MO Senioři ČR, SeniorPoint Prachatice a další.  Z úst doktora Kalvacha zaznělo, že v Prachaticích byl realizován pilotní projekt ohledně zavádění systému integrovaných podpůrných služeb, je na městě místo koordinátora proseniorských aktivit Často jde o bulvární pojetí tragické události.  A město patří k místům Přátelským seniorům.

Konferenci uzavřel MgA. Jan Lorman zakladatel a ředitel ústavu Život 90 a také od roku 2011 ředitel Gerontologického institutu, ve svém samostatném vystoupení se zaměřil na zobrazení seniorského abusu v médiích, podotkl, že minimálně jednou měsíčně se dozvídáme z médií o týrání starých lidí nebo zanedbávání péče.

Na našich webových stránkách se naopak mnohokrát do měsíce dočteme o pozitivních zprávách našich seniorů, seniorských organizací a institucí.
Hanka RH+ Rabenhauptová
 
 
 
 
Hana Rabenhauptová,
Klub SenSen Prachatice,
26.05.2019