Login

Fb

Minicviky pro zdraví

Další tipy z Dejvického sokola.

Zdraví znamená tělesnou a duševní pohodu.Tělesné zdraví závisí na správné funkci všech orgánů a na správném držení těla. To je definováno v boční rovině hlavou v ose těla s protaženou šíjí a podsazenou pánví, v čelné rovině  pak shodností pravé a levé části těla. Současným sedavým způsobem života právě zde dochází k poruchám, a je proto zásadní otázkou zdraví, jak dojít k nápravě.

Ověřováním poznatků z různých seminářů a systémů na sobě a pak na spolucvičencích, jsem došla  k systému, kdy s využitím   fází dechu s tahem nebo tlakem  určitých  částí těla  lze dosáhnout  aktivace jiné části těla žádoucím směrem. Způsob cvičení   jsem nazvala  MINICVIKY.

Spočívá na těchto zásadách:
1) Uvědomit si počáteční stav oblasti, na kterou je cvik zaměřen.
2) Zafixovat správnou polohu té části těla, která nebude cvičit.
3) Cvičit jógovým způsobem - s plným soustředěním mysli na procvičovanou oblast, v maximální dosažené  poloze setrvat , uvědomit si,  které svaly  jsou zapojeny. Po každém  cviku vložit uvolnění s procítěním účinku.  

4.1) V nádechu (dále Ná)
a) dělat pohyby celého  těla nebo jeho částí (paží) směrem nahoru (na př. z dřepu vztyk, vzpažení)             
b) aktivovat svaly
4.2) Ve výdechu (dále Vý)
a)  dělat  pohyby celého  těla  směrem dolů ( na př. podřep, předklon)
b) protahovat svaly

5)K tlaku nebo tahu se využívají palce u rukou - vždy  s nádechem
a) otočením palců od sebe ven….správná poloha ramen,otevření hrudníku
b) otočením  palců vzhůru… protažení  šíje
c) otočením palců vpřed… protažení  krční páteře
d) otočením palců k sobě… zafixuje dosažená poloha těla od pasu vzhůru

- brada  - posunutím vzad ke krku („brada do zásuvky“-úhel mezi bradou a krkem max.90°stupňů) fixuje  správné postavení hlavy .               
-  ruce – na př. v sedu na židli s Ná současným stažením dolů loktů u těla se zatlačením   hřbetů rukou  u trupu  do stehen  směrem ke kolenům - narovnají celá záda i krk.
-  lokty -  při úklonu  nebo  otočení  hlavy lze při Vý tahem protějšího lokte dolů protáhnout šíjové svaly.Při sedu se stejným způsobem dají aktivovat bederní svaly.
- paty- hrají důležitou roli při zpevňování hýžďových svalů Využívají ve všech polohách                                                                             
                  
Výhodou MINICVIKU je, že se dá cvičit v jakékoliv poloze a situaci během dne, kdy se nemusí  věnovat pozornost něčemu jinému, tedy s výjimkou soustředění na práci v zaměstnání či při řízení vozidla  apod. Můžeme tedy ke cvičení využít přestávek v práci, při čekání ve frontě, při jízdě v hromadném dopravním prostředku, doma při sledování televize, když jde reklama. 

Bližší informace  ráda sdělí  autorka - cvičitelka ZdrTV  a jógy  ČOS  Ing  Eva Trejbalová.
Eva Trejbalová,
Dejvický Sokol,
3/12/2021