ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Místo malovaní v ateliéru si senioři o obrazech skypují

Jak dodržet pravidla proti šíření koronaviru a přitom se stále stýkat se členy klubu?

Nastalá situace výrazně ztížila možnost členů S-art klubu se scházet v atelieru a společně pracovat a tvořit díla pro další zlepšování prostředí seniorů v nemocnicích apod.

Proto jsme se rozhodli využít stávající komunikační technologii Skype a realizujeme pravidelně každý týden skupinové videokonference s naším lektorem, akad. mal. Jaroslavem Švihlou. Podobně jako ostatní žáci v karanténě si z domova přes počítače navzájem presentujeme svá díla, vyslechneme si připomínky lektora a názory ostatních v diskuzi a stanovíme si „domácí úkol“  na další týden.

Není to samozřejmě ideální způsob, když nemůžeme vidět své výtvory fyzicky v reálu, ale i přes tato omezení jsme rádi, že zůstáváme v kontaktu jak mezi členy, tak se svým lektorem. Již se těšíme na teplé počasí, abychom mohli vyrazit do přírody na plenér.
 
Petr Jeništa,
S-art klub,
05.05.2020