ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Modely (letadel, tanků a zbraní) v Prachaticích

Výstava Stanislava Švancara, seniora, který se věnuje modelaření přes 30 let.

Vernisáž výstavy: MODELY (LETADEL, TANKŮ A ZBRANÍ) Stanislava Švancara proběhla 3. 3. 2020 v domu Křižovatka u parku, v rámci podpořeného grantu Sbíráš, sbírám, sbíráme. Zúčastnili se ji -  autor, jeho rodina, kamarádi a přátelé, zájemci o modelaření, hosté - místostarosta města Miroslav Lorenc, předseda krajské Rady seniorů Jihočeského kraje Bohumil Bezemek, předseda Klubu vojenských důchodců Prachatice Emil Steinmayer, ale i děti ze ZŠ Prachatice.

V úvodu vystoupily děti s paní učitelkami (také tancovaly, zpívaly a hrály na hudební nástroje) ze Základní školy Prachatice, Zlatá stezka 387 za doprovodu ředitelky školy Miroslavy Kunešové. Vystoupení bylo tematické – pochodové písně, doplňky ve formě čepic z papírů, které si pak následně i všichni přítomní vyrobili. Krásné vystoupení!

Kurátorka výstavy na úvod sdělil pár informací k autorovi modelů Stanislavu Švancarovi. K modelaření se dostal na základní vojenské službě a také díky kamarádovi, který také sestavoval a sbíral modely. S přestávkami modelaří přes 30 let. Nejvíce má kompletní řady vojenských letadel MIG a SU, dále americké vojenské vrtulníky. Z pozemní techniky pásové a obrněné stroje Německa, USA, SSSR a poválečné tanky ČSSR. Z ručních historických zbraní - Čínské zbraně, evropské chladné zbraně, historické palné zbraně, husitský vůz a děla a nejslavnější palné zbraně II. sv. války a současnosti. Nejvíce si cení modelů SU-34/32 a MIL MI24 (přijďte se na výstavu podívat), přijďte se na výstavu podívat, nebo s autorem setkat, protože ke každému modelu může říci příběh, má svůj vztah. Například nám vyprávěl příběh: „Havárie jednoho letadla a nepatřičné vychloubání o spolehlivosti před jedním děvčetem ve vojenském klubu, kde se se školou zúčastnila družebního večera, zapříčinilo, že jsem mnoho let s tímto děvčetem ženat,“ řekl Stanislav Švancar.

Modely nejsou nejlevnější záležitostí (jako žádný koníček), a také jak jde technika dopředu (nemusíme dnes již používat lepidlo, nůžky … ale z tiskáren 3D si již model vytiskneme hotový).
Výstava bude otevřena (denně od pondělí do pátku 10:00 – 17:00 hodin) po celý měsíc březen. K dispozici jsou jak fotografie modelů, tak modely samotné.
Organizátoři záměrně uspořádali výstavu v březnu, v měsíci, kdy oslavuje Klub vojenských důchodců Prachatice 25 let od vzniku a pan Stanislav Švancar je právě dlouholetým členem klubu.
A víte-li o nějakém zajímavém sběrateli, který by chtěl ostatním svou sbírku ukázat, napište na email: hana.rabenhauptova@mupt.cz
Město Prachatice a SeniorPoint Prachatice podpořilo v dotačním titulu Volnočasové aktivity 2020 cyklus výstav: Sbíráš, sbírám, sbíráme…
 
Hanka RH+ Rabenhauptová, realizátor
Fotografie: Karel Rabenhaupt a Zdeněk Krejsa
Hana Rabenhauptová,
Klub SenSen Prachatice,
05.03.2020