Login

Fb

Nabitý program Městského klubu seniorů v Mladé Boleslavi

Divadelní představení autorské hry i křest vlastního sborníku literární tvorby.

Poslední čtvrtletí roku 2018 bylo v našem klubu věnováno především divadelní činnosti. Amatérský divadelní soubor HEČ složený z členek a členů MKS uskutečnil tři úspěšná představení autorské hry své vedoucí Heleny Červené s názvem Tenkrát v Boží Vodě. Tato hra vzpomíná na dobu před sto lety, kdy byl z prostředků lidové sbírky  opraven pramen léčivé tak zvané Boží Vody s kapličkou sv. Anny na úbočí kopce Chlum asi 4 km od Mladé Boleslavi. Po I. světové válce se vracel život i do těchto boleslaváky oblíbených míst a hra humorným způsobem líčí obnovu činnosti lázeňského domu a návštěvu tradičních hostů.

Jedno představení se uskutečnilo v sále Městské knihovny v Mladé Boleslavi, další v blízké obci Řepov a poslední v Muzeu cukrovarnictví ve městě Dobrovice. Tam se přijela podívat i početná skupina diváků z  Jemník, do jejichž katastru Boží Voda patří. Bohužel dnes již Lázně Boží Voda neexistují, objekty byly zbořeny a po  živé a hojně navštěvované lokalitě zůstal jen pramen, jehož  voda však již není pitná. Hra je tak jen milou vzpomínkou na zašlou dobu a na toto místo.
    
Všechna přestavení byla úspěšná, diváci se dobře bavili, což  nás herce moc potěšilo, neboť jsme ze zdravotních důvodů museli na poslední chvíli dělat četné změny v obsazení rolí. V prosinci soubor ještě uvede dvě představení s vánoční tematikou.

Image-(19).jpg

Dne 14. listopadu 2018 se konal již dvanáctý křest sborníku literární autorské tvorby seniorů, tentokrát  na téma  "Vzpomínky na taneční, plesy, bály, karnevaly...". Křest zahájili senioři Bábinčiným maršovským valčíkem a po informaci o vzniku sborníku  vystoupila dívčí taneční rytmická skupina.
   
Křtu se jako hosté zúčastnili  i zastupitelka Města Mladá Boleslav Dr. Eva Pešková a vedoucí odboru školství a kultury Václav Kalát, který měl pro dvacet autorek a autorů připravenu nejen sladkou odměnu, ale i krásnou květinu. Všichni autoři také obdrželi Pamětní list za účast v autorské tvorbě.

Křest byl zakončen  nádherným společenským tancem v provedení dvojice z tanečního klubu Rytmus z Bakova nad Jizerou. Na úplný závěr pak bylo podáno  občerstvení, které připravily členky klubu.

Přejeme krásné prožití vánočních svátků všem pracovníkům Konta Bariéry a všem klubům aktivních seniorů  přejeme hodně úspěchů v jejich činnosti.

S pozdravem  Oldřiška Kremerová
Redakce SenSen (LN),
12/7/2018