ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Návštěva Poslanecké sněmovny

Členové Senior klubu Akord z Ostravy-Jihu vyrazili na exkurzi do Prahy.

V pondělí 12.7. 2021 se 28 seniorů ze Senior klubu Akord z Ostravy-Jihu vydalo ráno vlakem na exkurzi Parlamentu ČR na Malostranské náměstí. Exkurze začala projekcí krátkého filmu o činnosti Poslanecké sněmovny. Poté následovala bezpečnostní kontrola a prohlídka s erudovanou průvodkyni, která nám sdělila mnoho zajímavých informací nejen o historii budov, ale i o činnosti Parlamentu. Prohlédli jsme si jednací sál Poslanecké sněmovny, zázemí politických klubů a tiskové středisko, odkud jsou vysílány rozhovory s poslanci.

Poděkování patří poslanci Ing. Luzarovi, který nám nechal připravit pohoštění a drobné prezenty, i když se sám nemohl debaty z pracovních důvodů zúčastnit. Senioři se vrátili do Ostravy spokojení a příjemně unavení z nových zážitků.

Šárka Zubková,
Senior klub,
14.07.2021