Login

Fb

Nová spolupráce lounských seniorů

Oboustrannou krásnou tradici založil Klub seniorů v Lounech a Mateřská školka v Šafaříkově ulici.

 Již několik měsíců navštěvují babičky a dědečkové z klubu holčičky a kluky při jejich dopoledním vyučování. Setkání jsou přínosem pro obě strany. Senioři se těší na "svá" vnoučátka a děti hlavně na dědečky, kterých je podle paní učitelek nedostatek. Těm nejmenším (Sluníčka a Broučci, 2 - 4 roky)vyprávějí pohádky, poslouchají písničky, které děti zpívají s paní učitelkami. Ti starší (Motýlci a Korálci, 5 - 7 let) se už i sami vyptávají a chtějí vědět, jaké to bylo, když bylo seniorům tolik co jim.

Ale nejen senioři chodí za dětmi do školky. Při akcích v Klubu seniorů nám děti přijdou zazpívat, zatančit nebo přednést básničky. Paní učitelky jsou úžasné a tolik se věnují dětem, že je musíme obdivovat. Také znalosti dětí seniory velmi překvapily.Školka sama o sobě je úžasná, krásné slunečné třídy, nádherné hračky a chytré učební pomůcky. Teď jsou ve školce prázdniny a znovu se setkáme v září. Jak senioři, tak i děti se velmi těší na další spolupráci. 

Foto: Pixabay.com
Vilma Svobodová,
7/1/2019