Login

Fb

Nové přátelství lounských seniorů

Jak se dělá přeshraniční přátelský kontakt seniorů.

To se potkáte na nějaké akci se seniorkou, která vede seniorský klub za hranicemi ČR, a chvíli si povídáte. Přijdou další z obou skupin a kontakt je hotov. Pozvete skupinu na nějakou akci, oni dojedou a tvoří se další společné akce. Tak začalo naše přátelství se seniory z Volksolidarität z Chemnitz loni v létě v Zethau Grüne Schule. Máme za sebou několik společných akcí. Oslavu MDŽ a prohlídku pečovatelského domu v Chemnitz, letní slavnost a společnou plavdu lodí v Hřensku, odkud je naše foto. Na toto setkání jsme obdrželi příspěvek z fondu Ústeckého kraje – Krajské rady seniorů. Není to jen setkání, ale reprezentace města a kraje. Toto setkání proběhlo 17. 7. 2019. Není umění aktivizovat zájezdy naše seniory, ale přinášet i nové přátele a trénovat paměť, aby se domluvili. Pohoda a mnoho pozitivních zážitků včetně přátelství si odnášejí všichni!

Vilma Svobodová,
8/4/2019