Login

Fb

Nové služby v Prachaticích

Sociální služby ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Prachatice.

Jihočeský kraj pro letošní rok 221 podpořil Nemocnici Prachatice, a.s. za účelem částečné úhrady nákladů spojených s výkonem následujících činností Nemocnice Prachatice, a.s. jako závazek veřejné služby: Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.
Sociální služby poskytované (lůžka sociální péče) podle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Informace o poskytované službě:
  • Sociální služby jsou poskytovány pacientům nemocnice, kterým již pominul zdravotní důvod pro hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení, ale jejich stav neumožňuje pobyt doma bez pomoci jiné osoby, přičemž tuto pomoc nelze zajistit vlastní rodinou.
  • Pobyt na oddělení sociálních lůžek je pouze dočasný. Služba je poskytována do doby, než je klientovi zajištěno poskytování pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb (např. domovy pro seniory, domy s pečovatelskou službou) nebo je zabezpečena pomoc osobou blízkou mimo zdravotnické zařízení, popřípadě zajištění terénních sociálních služeb.
  • Lůžka sociální péče ve zdravotnickém zařízení jsou pouze přechodným řešením sociální situace klientů na dobu určitou, která je stanovena v uzavřené písemné smlouvě.
  • O umístění žadatele je informován místně příslušný obecní úřad s rozšířenou působností.
  • Žádost o sociální službu je k dispozici u sociální pracovnice nemocnice:  www.nempt.cz
Hanka RH+ Rabenhauptová
 
 
Hana Rabenhauptová,
Klub SenSen Prachatice,
3/16/2021