Login

Fb

Obec přátelská seniorům pro rok 2019

Svitavy se umístily na 1. místě.

Město Svitavy uspělo se svojí žádostí o dotaci ve výši 1 500 000,-Kč v rámci vyhlášené soutěže „Obec přátelská seniorům pro rok 2019“.

Jedná se již o třetí ročník soutěže, ve které obce soutěží v rámci pěti velikostních kategorií podle počtu obyvatel a my jsme se v naší kategorii umístili na skvělém 1. místě, za námi bylo město Kolín a Prachatice.

Díky získaným finančním prostředkům:

 • zlepšíme prostory pro setkávání seniorů v Klubu seniorů, Městské knihovně a Coworkingovém centru,

 • uspořádáme kurzy tréninku paměti a správného fotografování, zdravého stravování, včetně společného vaření s šéfkuchařem, držitelem Řádu sv. Vavřince a dětí ZŠ,

 • zrealizujeme mezigenerační příměstský tábor,

 • rozšíříme počet vzdělávacích, kulturních, společenských akcí,

 • doplníme knižní fond o knihy pro seniory a pomůcky pro trénink paměti,

 • zvýšíme informovanost seniorů,

 • založíme tři plovoucí ostrovy v rámci regenerace rybníku Rosnička a tím podpoříme mezigenerační spolupráci,

 • uspořádáme poznávací zájezd a tematické workshopy v muzejním ateliéru.

 • zajistíme cyklus akcí Seniorakademie zaměřené na zvýšení znalostí a dovedností v oblasti bezpečnosti.

 • zakoupíme a po proškolení v dané oblasti předáme:

 1. reflexní prvky pro bezpečný pohyb v silničním provozu,

 2. GPS lokátory,

 3. seniortelefony s tísňovým tlačítkem SOS,

 4. bezpečnostní řetízky,

 5. informativní samolepky proti prodejcům a potenciálním podvodníkům na dveře bytů,

 6. hlásiče kouře.

- zajistíme kurz pro tři nové cvičitelky z řad seniorů,

- rozšíříme počet cvičebních hodin,

- rozplaveme seniory,

- uspořádáme olympiádu,

- nainstalujeme nové venkovní cvičební prvky pro seniory a pítka,

- zavedeme venkovní cvičení s fyzioterapeutem,

- zmobilizujeme seniory k zájmu o zdravý životní styl a správné stravování.    

Bc. Šárka Řehořová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy

 

Samospráva klubu,
Klub seniorů Svitavy, z.s.,
7/11/2019