Login

Fb

Oslavy Dne seniorů v Lounech

Lounští senioři oslavili Den seniorů pořádáním vlastní oslavy a účastí na oslavách v Ústí n/L a v Praze na Žofíně.

Do Kulturního domu v Ústí n/L přijela skupina  lounských seniorů společně s kluby z Třebenic, Vědomic, Štětí a Litoměřic na oslavu Mezinárodního dne seniorů. Na finančním zajištění tohoto přátelského odpoledne se podílel hejtman Ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček, předseda poradního orgánu hejtmana pro seniory a zdravotně postižené pan Pavel Csonka a předseda Krajské rady seniorů pan Alois Malý. Během zábavného odpoledne proběhlo ocenění vítězů umělecké soutěže Senior Art v kategoriích poezie, proza a malířství. Po kulturní vložce Country z klubu Vědomic se hodnotily nejaktivnější kluby, kdy 1.místo získal klub v Mostě s odměnou 30 000.- Kč, 2.místo získal klub LOKO DEPO ČD Ústí n/L s odměnou 10 000.- Kč a 3.místo získal klub z Děčína s odměnou 5 000.- Kč Po dalším tanečně laděném vystoupení z muzikálu New York proběhlo finále o Nej babičku.

Mezinárodní den seniorů pořádal Klub seniorů “Pomoc bližnímu“ společně s Domovem pro seniory U Pramene za podpory MěÚ Louny v Kulturním domě na Zastávce v Lounech. Manažerka klubu přivítala přítomné, poté se vyjádřil místostarosta MěÚ  Louny p.Hons, následovali hosté s květinami a gratulacemi k oslavě a dlouhodobé spolupráci z nichž ta nejdelší je cca 15 let se seniory ze Zschopa. Významným bodem programu  bylo ocenění za práci a činnost pro klub granátovým srdcem. Kulturní program obohatily svým tanečním vystoupením dětí ze speciální MŠ Louny a Senior Melody pod vedením Evy Maťátko. Na závěr příjemného odpoledne k tanci a poslechu zahrála skupina Vaban

Členové našeho klubu zavítali také na Žofín, kde probíhaly ve všech sálech oslavy Dne seniorů. Zábavné akce moderovala Marie Tomsová, k poslechu zahrál Dixilend pražských aviatiků, zároveň probíhala autogramiáda populárního herce Jaromíra Hanzlíka. V plném sále seniorů čekal taneční mistr Petr Veleta a roztančil se všemi palác Žofín. Poté probíhala upoutávka na divadlo U Valšů za přítomnosti Jana Čenského, Jarmily Švehlové, Miloslava Mejzlíka a Františka Skopala, kdy pozvali zúčastněné seniory na hru Hodný pan doktor. Na odpolední setkání s legendami Josefem Zímou a Pavlínou Filipovskou byl sál naplněn do posledního místa k sezení i stání, a krásné písničky byly odměnou nejen k poslechu,ale i ke zpěvu. Přestože kulturní akce probíhaly do večerních hodin, tak naši pozornosti neunikla přítomnost významných osobností, např. pí. Maláčové, ministra MPSV ČR a spousta dalších podnětných přednášek včetně reklamních akcí pořádaných “Životem 90“. Spokojeni a obohaceni o nové poznatky jsme zvládli i prohlídku podzimní Prahy, tramvaj na Hradčanskou, kde nás čekal zájezdový autobus domů. 

Zapsala Jana Kozlíková
Vilma Svobodová,
10/7/2019