Poradní sbor a Rada seniorů s ředitelem hasičů Milanem Rabou z Prachatic

Zajímavé povídání o hasičském sboru a přípravě hasičů na práci s osobami s omezeným pohybem a orientací.

Poradní sbor zdravotně postižených a Rada seniorů města Prachatice, jako poradní orgány vedení města, byly 3. 10. 2018 slavnostnější. Zároveň však přítomní získali řadu důležitých informací z oblasti krizové pomoci od plk. Ing. Milana Raby, ředitele ÚO Prachatice – Hasičského záchranného sboru Prachatice.

Bez několika málo představitelů organizací se sešly více jak dvě desítky zástupců seniorů a zdravotně postižených na svém pravidelném setkání poradního sboru a radě seniorů se starostou města Martinem Malým, místostarostou Janem Klimešem a vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Prachatice Jaroslavou Hauptmanovou.

Všichni přítomné pozdravili a popřáli do dalšího období sílu. Zástupci organizací pak jednotlivě informovali o svých organizacích, problémech, ale i návrzích na případná řešení. Dotkli se kontejnerů ve středu města, nebezpečí ve Štěpánčině parku, zeleně u vlakového nádraží, laviček a jejich případného zastřešení…

Milan Raba, ředitel ÚO HZS Prachatice měl připravené velmi zajímavé povídání o hasičském záchranném sboru a přípravě hasičů na setkání a setkávání s osobami s omezeným pohybem a orientací, sluchově postiženými. Dokonce přinesl metodický materiál, kteří měli možnost přítomní připomínkovat a diskutovalo se o některých případech, dále pak i praktické ukázky o telefonování, ohlašování krizových situací a dokonce byla nabídnuta další spolupráce pro jednotlivé organizace.

Závěr setkání 3. 10. 2018 patřil pozváním na jednotlivé akce jak města (především ke stému výročí založení republiky), tak pozváním na akce organizací (průběžně na stránkách města vás budeme informovat).
Byl také připomenut Týden sociálních služeb ČR, kde město Prachatice je partnerem a koná se v tento týden řada zajímavých setkání, aktivit.

A kdy volat hasiče? Při požárech, živelných pohromách, haváriích a různých nehodách – tedy všude tam, kde je potřeba provádět záchranné a likvidační práce (hašení, vyprošťování, odstraňování nebezpečí apod.)
Hana Rabenhauptová,
Klub SenSen Prachatice,
09.10.2018