ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Poradní sbor zdravotně postižených a seniorů se starostou v Prachaticích

Říjnové setkání zástupců organizací, které pracují se seniory a osobami se zdravotním postižením, samotných seniorů a osob s hendikepem proběhlo za přítomnosti starosty města Jana Bauera. Představen byl i tajemník úřadu Luboš Šafránek.


Poradní sbor zdravotně postižených a seniorů města Prachatice se sešel po prázdninách, dovolených na radnici v Prachaticích. Jako vždy v úvodu starosta města informoval o novinkách a aktuálních projektech ve městě. Poté byl dán prostor úplně všem přítomným, kteří pokládali otázky, měli podněty k řešení a vylepšení společného místa, města Prachatice.
Diskutovalo se o domech s pečovatelskou službou na jedné straně velká pochvala za opravu schodů na Skalku a na druhé straně žádost o úpravu vstupu do DPS SNP, či postupné opravy koupelen. Mluvilo se také o rozšiřování bytů  zvlášního určení, tedy s pečovatelsku službou na území města. Velkým tématem jsou také odpadkové koše, tedy i pro osoby s hendikem, kteří mají vodící psy (i zde přišly podnětné nápady). Velká kritika byla na jedné straně ohledně hlasitosti letního kina a na druhé straně velká pochvala za pestrý, zajímavý program, který sestavoval KIS Prachatice.
V kolečku informací bylo nabídnuto mnoho aktivit pro seniory ale i veřejnost od vzdělávání, sportovních akcí až po kulturní. Všechny pohromadě (pokud je organizace zasílají)  najdete na www.krebul.cz v SeniorPointu a jeho kalendáriu.
V průběhu jednání se stal hostem tajemník Městského úřadu Prachatice Luboš Šafránek, který byl starostou města představen. „Podněty, které jsou sdělovány na poradnísm sboru nezapadnou“, sdělil starosta města Jan Bauer a pokračoval „putují po zpracování od garanta k tajemníkovi a od tajemníkja k přislušným vedoucím odborů, společnostem k řešení“.
Hanka RH+ Rabenhauptová
 
 
 
 
 
 
Hana Rabenhauptová,
Klub SenSen Prachatice,
16.10.2023