ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Prachatice: Pocitová mapa bariérovosti města.

Zapojit se mohou všichni, tedy i senioři

 

V červnu proběhl úvodní seminář projektu PART-NET, který realizuje NSZM za podpory Norských fondů, a kde město Prachatice je partnerem.  Překvapivě přišlo na první setkání kolem 40 lidí, kteří chtějí společně s námi hledat cestu k postiženým. Petr Švec, ředitel NSZM představil záměr projektu a Hanka RH+, koordinátor za město část, kterou společně budeme vytvářet. Během setkání se do diskuze zapojili jak zástupci města, poskytovatelé sociálně-zdravotních služeb, podnikatelé, ale i osoby se zdravotním postižením (nevidomí, slabozrací, vozíčkáři, ale i osoby s dalšími handicapy), neformální pečující. Bylo dohodnuto, že se aktivně zapojí každý dle svého do kulatých stolů nad jednotlivými tématy (bariéry, vzdělávání, zaměstnávání, kultura, sport …), pomohou s přípravou Plánu rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.
Již v polovině července spouštíme on-line tvorbu Pocitové bariérové mapy města, na které se podílí také Univerzita Palackého Olomouc. A živě se sejdeme na mapování 14.7.2022 ve 14:00 hodin před Informačním centrem Prachatice (Velké náměstí 1). Zveme nejen osoby s omezeným pohybem, vozíčkáře, rodiče s dětmi v kočárku, amputace, seniory, ale i osoby se sníženou schopností prostorové orientace, sponzory, politiky …
Přidejte se.
Hanka RH+ Rabenhauptová, koordinátor projektu pro Prachatice
 
 
Hana Rabenhauptová,
Klub SenSen Prachatice,
12.06.2022