ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Prachatice učí úředníky komunikaci s neslyšícími

Město také koupilo tablety pro tlumočení znakového jazyka a přepis mluveného slova.

Efektivní veřejná správa projekt z OPZ MPSV „Prachatice plánují budoucnost“, pod tímto projektem, který realizuje město Prachatice, je několik klíčových aktivit a jednou z nich, která je již realizována, je Zajištění vzdělávacích kurzů v oblasti komunikace s osobami se zdravotním postižením. Cílem je zvýšení kvalifikace  pracovníků našeho úřadu v oblasti komunikace s osobami se zdravotním postižením. Došlo k nákupu potřebných tabletů.

Koncem června proběhlo první vzdělávání v komunikaci s osobami se sluchovým postižením, neslyšícími, ohluchlými. Kurz zajistila společnost Tichý svět, o.p.s. Na kurz přijela i vedoucí konzultantka Tichého světa pro Jihočeský  kraj Mgr. Lucie Novoná a Ing. Jaroslava Pupíková, DiS..
Společnost Tichý svět propojuje řadu let svět slyšících a neslyšících. Poykytuje osobám se sluchovým postižením všestrannou podporu v podobě služeb, které jim ulehčují začlenění se do společnosti. Nabízí sociální rehabilitaci, odborné sociální poradenství a tlumočnické služby, ale třeba i kurzy znakového jazyka.

Město Prachatice z projektu již nakoupilo tablety a k nim jako součást vzdělávání prošli zaměstnanci úřadu s Tichým světem školením prostřednictvím Tiché linky, která je sociální službou a zajišťuje online komunikaci s neslyšícími, ohluchlými a nedoslýchavými pomocí tlumočení znakového jazyka či prostřednictvím textového přepisu mluveného slova.

Zaměstnanci si mohli vyzkoušet spojení, dostali instrukce a za pomoci informatika byla naistalována aplikace do přístrojů. Od 1. 7. 2021 je na našem úřadu obnovena tato služba. Koordinátorem a prostředníkem komunikace: Hanka RH+ Rabenhauptová, z odboru kanceláře starosty a odbor sociálních věcí. Online tlumočení bude možné i na podatelně.

Na kurz navážeme výstavou Tichého světa a minikurzem znakového jazyka, ukázkou pantimimy v září 2021. V projektu budeme pokračovat i v létě. Dalším seminářem, kterým zaměstnanci projdou ještě letos bude komunikace se seniory. 
Hana Rabenhauptová,
Klub SenSen Prachatice,
22.07.2021