ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Prachatičtí senioři diskutovali s vedením města

Poradní sbor se po roce rozjel naplno.

Přesně po roce se osobně setkali zástupci Poradního sboru zdravotně postižených a seniorů na prachatické radnici s místostarostou Janem Klimešem. Neznamená to však, že by v době covidové nebyli v kontaktu, nicméně osobní setkání potěšilo.

Místostarosta Jan Klimeš v úvodu představil investice, na kterých se právě nyní ve městě pracuje, projekty, které se připravují, místa, která se opravují. Vzpomenuto bylo na pana tajemníka a výběrová řízení na pozice odboru stavebně správního a regionálního rozvoje, nedostatek zaměstnanců na Technických službách, nebo představil novou vedoucí odboru kultury, cestovního ruchu a školství.

Jednotliví zástupci organizací přednesl v tzv. kolečku své požadavky, podněty, přání, ale také informovali o akcích a aktivitách, které na léto2021 připravují. Hovořilo se o bezbariérovosti a mnohdy o malých prohlubních, které mohou způsobit nedostupnost cesty, hovořilo se o multikulturním zařízení – letním kinu a možnostech (po dostavbě červen 2022) využívání i pro spolky, organizace ve městě, hovořilo se o bytech v DPS a s tím spojený projekt bezpečná domácnost (prvky na hašení požáru), hovořilo se o podpoře zajímavých aktivit pro pečující osoby, praktické kurzy (Jak používat pomůcky, Aromaterapie, Psychohygiena), hovořilo se o mini seniorských obálkách, chytrých hodinkách, hovořilo se o zahradách (přírodní zahradě Lipák, Mezigenerační zahradě při KreBulu, či parku u DPS Skalka), hovořilo se o formách dobrovolnictví, hovořilo se o sečení trávy, hovořilo se o participativním rozpočtu a možnosti hlasování, hovořilo se o mnohých dalších věcech.

Zástupci organizací Svazu tělesně postižených Prachatice, Seniorské občanské společnosti, Městské organizace Prachatice – Senioři ČR, Klubu vojenských důchodců, Klubu zdravotně postižených Prachatice, Oblastní charity Vimperk, Pečovatelské služby Prachatice, SeniorPointu, Svazu postižených civilizačními chorobami, Obce baráčníků Vitoraz Prachatice byli velmi aktivní. Děkujeme.
 
Hanka RH+ Rabenhauptová, garant PSZPS
 
Hana Rabenhauptová,
Klub SenSen Prachatice,
17.06.2021