ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Senioři mají nápady, vedení Prachatic je zpracovává

Sešel se Poradní sbor zdravotně postižených a seniorů vedení města.

Poradní sbor zdravotně postižených a seniorů vedení města Prachatice se sešel v komorním seskupení. Možná covid, možná léto a slunce, možná nedoručení pozvánky způsobilo, že na dalším jednání poradního sboru zdravotně postižených a seniorů se sešla pouze hrstka zástupců spolků, klubů a organizací.
Nicméně jednání bylo možná i plodnější, intenzivnější, než když přijde daleko větší počet a nejsou podněty, nejsou připomínky, nejsou náměty a nejsou řešení. Byl slyšet hlas a náměty seniorů a pro seniory. 
 
Dne 17. 8. 2021 místostarosta města Jan Klimeš přítomné seznámil s největšími investicemi přes prázdniny ve městě, zabýval se podněty od občanů, vysvětlovat i některé stížnosti. Zástupci pečovatelské služby ve městě požádali o řešení bezbariérového propojení domů na Skalce, doporučili při inovacích bytů instalovat madla do koupelen. Provizorně se bude řešit zapůjčení schodolezu a mechanického vozíku, než se najde projekt na bezbariérové řešení celkem. Určitě místo DPS Skalka bude zařazeno do Mapy bezbariérovosti – tedy řešení bezbariérovosti míst ve městě. Další podnět byl na špatný stav některých komunikací, například v lokalitě vedoucí k veřejnému koupališti Hulák (opakuje se již několik let v PSZPS), či nad Azylovým domem sv. Dominika Savia v Prachaticích. Padaly i náměty na uspořádání cvičení k významu sirén ve městě, nebo požárům, prevenci. Zdenka Hrůzová upozornila také na některé klepače u domů, které nejsou ozdobou města a ani neplní již svůj účel, všechna konkrétní místa budou prověřena. Opakovaně pak se řešila přístupová cesta k parkovišti na hřbitově.

Závěrem bylo předáno několik pozvání na nejbližší akce pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Tak snad v září i ostatní zazáří. 
Hana Rabenhauptová,
Klub SenSen Prachatice,
18.08.2021