ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Senioři se vzdělávají mezinárodně

Studenti projektu Erasmus+ prachatické knihovny si zdokonalovali své digitální dovednosti v litevské Ignalině.

Městská knihovna Prachatice již v probíhajícím projektu Stories make life better – Příběhy tvoří lepší život mezinárodního programu Erasmus+ v prvním srpnovém týdnu vyslala do litevské knihovny v partnerském městě Ignalina své zástupce z řad zapojených studentů ve věkové kategorii 65+.

erasmus

Společně s kolegy z Ignaliny a z partnerské knihovny Knjižnica Šmarje pri Jelšah byli proškoleni v oblasti digitálních technologií a prohloubili své počítačové kompetence také zaměstnanci knihoven pracující jako lektoři. Nedílnou a nezbytnou součástí tohoto mezinárodního projektu je také zvyšování jazykových a komunikačních dovedností. V průběhu předcházejícího víkendu proběhlo pracovní setkání řídícího týmu celého projektu, jehož cílem bylo nastavení harmonogramu navazujících aktivit a projektových výstupů. V průběhu pobytu se senioři zdokonalili v užívání Facebooku, programu GoogleMeet a také se díky programu OpenShot naučili vytvářet vlastní videa! Děkujeme litevským kolegům za skvěle připravený program.

Projekt pokračuje dalším setkáváním seniorů, tentokrát již doma – v Městské knihovně Prachatice, kde se budou zdokonalovat v nabytých znalostech a své zkušenosti budou předávat i dalším zájemcům. 

Lucie Jiraňová,  knihovnice

Městská knihovna Prachatice

Hana Rabenhauptová,
Klub SenSen Prachatice,
18.08.2021