SMART CITY: Chytrá péče do sociálních služeb

Seminář k „Chytré péči“ aneb podpora seniorů zůstat doma

Seminář k „Chytré péči“, využití moderních technologií v sociálních službách, péči o seniory přijela představit 8. 6. 2018 do Prachatic (radnici) společnost Chytrá péče, která ji v ČR zajišťuje. Účast přijali samotní senioři, poskytovatelé sociálních služeb, sociální pracovníci a místostarosta města Jan Klimeš.

Místostarosta města na úvod přítomným sdělil, kde SMART CITY již město realizuje (např. v třídění odpadu) a kam směřuje např. nákup „chytrých laviček, a vzhledem k tomu, že se problematikou zajímá, přijal pozvání i do sociální oblasti.
Cílem i našeho města Prachatice je systematická péče o seniory. Město chce být nápomocno péči o seniory v domácím, přirozeném prostředí a k tomu může pomoci například i „chytrá péče“, a nejen ta. Moderní technologie je tady a je na nás, jak se s ní naučíme pracovat a využívat přednosti např. i v oblasti sociálních služeb, péči o naše blízké.

„Chytrá péče umožňuje seniorům maximum aktivit, aby dlouho vydrželi soběstační a Samostatní. Ať jsou doma, na procházce v parku, v lese na houbách, díky systému jsou asistenti vždy nablízku a nabídnou rychlou a efektivní pomoc“, říká ředitel společnosti Rostislav Haufer.

Kompletní Chytrá péče znamená dohled 7 dní v týdnu a 24 hodin denně, jde o rychlou pomoc při stisknutí SOS tlačítka, detekci pádů a zdravotních problémů, monitorování aktivit, GPS monitorování polohy pro zachycení pomoci, rodinný informační portál. Výběr zařízení je např. v hodinkách, krabičce, domácí stanici s náramkem. Používání zařízení je jednoduché. A proto nemějte obavy ze složitého technického zařízení. Společnost vše nastaví za vás a vy máte pak možnost kdykoliv zmáčknout tlačítko a využívat asistenčních služeb. Služba je vhodná pro každého, kdo se pohybuje nebo žije sám, pro člověka, kdo má zdravotní omeze Moderní asistenčníí technologie mohou snížit riziko nehody seniora ž o 70%, prodloužit nezávislost a samostatnost seniora o více jak 10let, snížit riziko hospitalizace až o 50%...
Blíže na www.chytrapece.cz nebo na našem úřadu.


Hanka RH+ Rabenhauptová 
Hana Rabenhauptová,
Klub SenSen Prachatice,
09.06.2018