ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Sociální komise v Prachaticích projednala kampaň Místa přátelská seniorům

Jsou Prachatice místem přátelským seniorům?

Komise sociální a prevence kriminality Rady města se sešla tentokrát v ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 145 a projednala 5 řádných bodů. V úvodu členy a hosty komise přivítala ředitelka ZŠ Miroslava Kunešová, která zájemce provedla celou školou, hovořila o integraci dětí do společnosti, o nových nabídkách pro děti s autismem, ale také o spolupráci s městem, bezbariérovém, bezpečném a inspirativním prostředím pro děti, spolupráci s rodiči, prevenci. Krátce byl zmíněn i Mezinárodní den Romů.

Po uvítání a kontrole zápisu z minulého jednání předsedou Zdeňkem Krejsou byla všem členům předána jmenování RM za řádného člena Komise sociální a prevence kriminality RM Prachatice. Zároveň sdělil, že kontrolní výbor se bude zabývat otázkou přidělování dotací pro poskytovatele sociálních služeb.

V programu členové komise byli seznámeni s projekty komunitního plánování sociálních služeb, Obec přátelská seniorům, nových chytrých technologií, které směřují do sociální oblasti. Blanka Rokůsková z Městské policie Prachatice vyzvala přítomné o předkládání podnětů k prevenci kriminality, jak řešit. Nastíněna byla i otázka financování z dotačních titulů a sociálních služeb z rozpočtu města Prachatice.

Členy komise byl dán návrh o aktualizaci Plánu prorodinné politiky města Prachatice a návrh úpravy alokovaných částek z rozpočtu města na dotační tituly pro rok 2020 s ohledem na nepoměr podpory sportu (1.800.000,- Kč) a volnočasových aktivit (500.000,-Kč).  A také byl dán podnět k větší kontrole bezpečnosti na sídlišti (IV. bytovém okrsku) ze strany Městské policie ČR.

Příští jednání komise bude 4. 6. 2019.
Hana Rabenhauptová,
Klub SenSen Prachatice,
10.04.2019